Distributor

Distributor je ten, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost po uvedení výrobku na trh. <p style=“text-align: left;“><a href=“http://www.recyklujmestavby.cz/2018/07/20/zakon-c-185-2001-sb-o-odpadech-a-o-zmene-nekterych-dalsich-zakonu/“><img

Čtěte více