Osoby pověřené pro hodnocení nebezpečných vlastností

Podle zákona o odpadech jsou pro hodnocení všech nebezpečných vlastností odpadů potřeba dvě pověření. Jednotlivá pověření jsou popsána v zákoně o odpadech č. 541/2020 Sb. § 28.

Ministerstvo životního prostředí uděluje pověření osobám způsobilým pro hodnocení nebezpečných vlastností označených kódem HP 1 až HP 3, HP 12, HP 14 a HP 15.

Ministerstvo zdravotnictví uděluje pověření osobám způsobilým pro hodnocení nebezpečných vlastností označených kódem HP 4 až HP 11 a HP 13.

Seznam osob pověřených k hodnocení bezpečných vlastností je zveřejněn na stránkách Ministerstva zdravotnictví.