Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů

Stažení | Plné znění

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví
a) Katalog odpadů,
b) postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů a
c) náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů.