Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!

Organizace a firmy

Recyklací ve stavebnictví se zabývá řada organizací i firem, které Vám rády poskytnou odbornou pomoc. Státní správa

Profesní sdružení

Certifikace stavebních výrobků (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011)

Recyklační střediska

Stavební firmy a výrobci stavebních výrobků

Jak poznat kvalitní a seriózní firmu pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů?