Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!

Plasty pro dopravní stavby

V následujících tabulkách jsou specifikovány druhy plastů, které je možné použít jako vstupní surovinu pro stavební výrobky. Jednotlivé druhy plastů se používají ve výrobě stavebních výrobků jako vstupní surovina například pro výrobu svodidel či tvarovek na odvodnění. V tabulkách jsou dále ukázány možné způsoby využití jednotlivých druhů plastů a hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy spojené s certifikací uvedených výrobků do konstrukcí dopravních staveb.

SpecifikaceRecyklovaný plast
VyužitíTvarovky na odvodnění Svodidla Modifikační přísady (asfaltové směsi a asfaltová pojiva)
Možné problémy spojené s recyklacíDodržení vzájemného poměru jednotlivých druhů plastů
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. Nejdůležitější charakteristiky a přidružené metody zkoušení pro posouzení PVC recyklátů určených pro použití v polotovarech a hotových výrobcích jsou uvedeny v normě ČSN EN 15 346.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
Výrobky pro kanalizační systémyPrefabrikovaná plastová tvarovka z recyklovaného plastového odpadu určená pro odvodnění z pozemních a inženýrskýchProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4 EAD 180022-00-0704 1)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
SpecifikaceRecyklovaný polyester
VyužitíGeotextilie
Možné problémy spojené s recyklacíDostatečné třídění PE.
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
GeotextílieGeotextilie a výrobky podobné geotextiliímProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ ČSN EN 132491) ČSN EN 132501) ČSN EN 132511) ČSN EN 132521) ČSN EN 132531) ČSN EN 132541) ČSN EN 132551) ČSN EN 132571) ČSN EN 132651)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování