Recyklované kamenivo

Recyklované kamenivo je kamenivo anorganického původu, které bylo dříve použito v konstrukci.

ČSN EN 12620+A1

 

Recyklované kamenivo je kamenivo získané při úpravě anorganického materiálu dříve použitého v konstrukci.

ČSN EN 206