Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!
Pojmy

Fáze provozu skládky

První fází provozu skládky – provozování zařízení podle písmene i ) zákona č . 185/2011 Sb., o  odpadech, k  odstraňování odpadů jejich ukládáním na nebo pod úrovní terénu.
 
Druhá fáze provozu skládky – provozování zařízení podle písmene i ) zákona č .  185/2011 Sb., o  odpadech, k  případnému využívání odpadů při uzavírání a  rekultivaci skládky.
 
Třetí fází provozu skládky – provozování zařízení podle písmene i ) zákona č . 185/2011 Sb., o  odpadech, neurčeného k  nakládání s  odpady za účelem zajištění následné péče o  skládku po jejím uzavření.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.