Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!
Pojmy

Vedlejší produkt

Vedlejší produkt je movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud:

  • vzniká jako nedílná součást výroby,
  • její další využití je zajištěno,
  • její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná výrobní praxe
  • její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví.

 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.