Připomínky

Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví

Toto je náhled do pracovní verze webového portálu Recyklujme stavby! sloužící ke sběru připomínek. Finální verze webových stránek bude spuštěna do konce roku 2018. K dispozici je i pracovní verze tištěného katalogu ke stažení zde.

Něco chybí nebo přebývá?

Vaše připomínky či náměty na doplnění obsahu tištěného a webového katalogu jsou vítány – dejte nám je vědět pomocí tohoto kratičkého dotazníku.

Demontáž staveb jako standardní metoda demolice?

Rakouská norma ÖNORM B 3151 definuje demontáž jako bourání stavby nebo částí stavby s cílem předat vzniklý stavební a demoliční odpad v co největším rozsahu k opětovnému použití, přípravě na opětovné použití nebo recyklaci. Jsou v normě popsané zásady o plánování postupné demontáže a komplexním popisu situace použitelné i v českém prostředí?

Vaše připomínky k normě či nápady jak principy normy zasadit do české legislativy jsou vítány – prosíme o sdělení pomocí tohoto kratičkého dotazníku.

Děkujeme!