Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!

Materiály

Tato kapitola je zaměřena na materiály vznikající recyklací stevbních odpadních materiálů. Předpokladem pro vznik těchto recyklovaných materiálů je tzv. demontáž staveb, neboli selektivní demolice, kdy jsou jednotlivé materiály separovány již v průběhu bouracích prací. Recyklované materiály jsou rozděleny pro potřeby katalogu do skupin a dle způsobu použití na materiály použitelné v pozemních stavbách, na materiály použitelné v dopravních a vodních stavbách a na materiály použitelné v dalších odvětvích stavebnictví a ostatních odvětvích.
Recyklované materiály mohou být použity jako náhrada přírodních materiálů, a to buď přímo, jako například recyklované kamenivo pro zásypy, anebo jako vstupní surovina při výrobě stavebních výrobků, jako například recyklované PVC při výrobě rámů plastových oken či využití odpadního skla při výrobě minerálních (skelných) izolací. Předpokladem pro využitelnost těchto materiálů je splnění technických požadavků na tyto materiály a výrobky a dále jejich zdravotní nezávadnost. Zároveň by měl být kladen důraz na to, aby při bouracích pracích, recyklaci, výrobě a zabudování těchto materiálů a výrobků nedocházelo k uvolňování nežádoucích látek do okolního prostředí.

Jako odpady s potenciálem využití jako materiály v pozemních stavbách byly identifikovány tyto konstrukční prvky a materiály:

Jako odpady s potenciálem využití v dopravních a vodohospodářských stavbách byly identifikovány tyto konstrukční prvky a materiály:

Jako odpady s potenciálem využití v dalších odvětvích stavebnictví a ostatních odvětvích byly identifikovány tyto konstrukční prvky a materiály:


Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors