Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!

Kategorie Podlahy garáž

Betony a betonové výrobky s recyklovaným kamenivemStavební výrobky obsahující druhotné suroviny použitelné v pozemních stavbách

Beton s recyklovaným kamenivem

Může obsahovat hrubé recyklované betonové kamenivo, které splňuje požadavky ČSN EN 12620+A1. Procentuální množství recyklovaného kameniva v betonu je definováno

Read More
Recyklované kamenivoStavební výrobky obsahující druhotné suroviny použitelné v pozemních stavbách

Kamenivo do betonu

Recyklované kamenivo pocházející ze stavebního a demoličního odpadu. Může obsahovat pouze betonový recyklát o složení dle ČSN EN 933-11 a

Read More