Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!

Stavební a demoliční odpad

Betony a betonové výrobky s recyklovaným kamenivemStavební výrobky obsahující druhotné suroviny použitelné v pozemních stavbáchVýrobkyZdicí prvky s recyklovaným kamenivem

Betonové prefabrikáty ERC-TECH

ERC-TECH přináší unikátní a komplexní řešení pro stavební průmysl, které je zároveň řešením problematiky ekologických zátěží spojených s likvidací inertních

Read More
Betony a betonové výrobky s recyklovaným kamenivemStavební výrobky obsahující druhotné suroviny použitelné v pozemních stavbách

Beton s recyklovaným kamenivem

Může obsahovat hrubé recyklované betonové kamenivo, které splňuje požadavky ČSN EN 12620+A1. Procentuální množství recyklovaného kameniva v betonu je definováno

Read More