Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!

Recyklované výrobky

V této části katalogu Recyklujme stavby! najdete stavební výrobky pocházející z recyklovaných materiálů nebo takové, při jejichž výrobě mohou být vstupní suroviny částečně nahrazeny druhotnými surovinami. Recyklovaný výrobek (z angl. Recycled Product) je termín používaný pro výrobek s částečným obsahem recyklátu anebo jako termín označující výrobek, při jehož výrobě byly použity pouze druhotné suroviny.

Výrobky jsou rozděleny dle způsobu použití na stavební výrobky použitelné v pozemních stavbách a na stavební výrobky použitelné v dopravních a vodohospodářských stavbách.

Recyklované materiály ze stavebních a demoličních odpadů nebo výrobky s obsahem druhotných surovin je třeba posuzovat stejnými postupy jako běžné materiály a výrobky z primárních surovin. Harmonizované evropské normy, které se vztahují na primární materiály, platí i pro recyklované materiály. Recyklované stavební a demoliční materiály je potřeba posuzovat v souladu s požadavky evropských norem pro výrobky, pokud se na výrobek vztahují. Výrobce určí a nechá ověřit vhodné použití svého výrobku s obsahem druhotných surovin. Pravidla pro uvádění recyklovaných materiálů nebo výrobků s obsahem druhotných surovin na trh jsou uvedeny v kapitole Certifikace a normy.

Využijte možnost zaslat nám nový výrobek do katalogu.


Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors


V katalogu uvádíme dva zdroje materiálů (odpad z průmyslu a komunální odpad, stavební a demoliční odpad) a evidujeme v nich následující výrobky:

Akustický solitérní absorbér Ecophon Solo

Vždy moderní řešení Ecophon Solo™ umožňuje volnost designu a příležitost pro nové, neobyčejné možnosti vyjádření. Volně zavěšené panely a systém jsou silné 40 mm a dodávají se ve všech tvarech, barvách a velikostech, jež splní vaše představy o provedení.
• Vynikající akustické vlastnosti
• K dispozici v široké škále tvarů
• Volnost designu s řadou barev, velikostí a možností povrchových úprav

Web výrobce

 

Antivibrační rohože CONIRAP

Firma INTERTECH PLUS nabízí komplexní systémovou řadu antivibračních rohoží CONIRAP, které přispívají ke zlepšování životního prostředí, pracovních podmínek zaměstnanců a významně prodlužují životnost strojů. Antivibrační rohože Conirap jsou navrhovány jako neoddělitelná součást vlastních průmyslových zařízení, jako jsou lisy, kompresory, obráběcí stroje, a stejně tak zařízení s vysokou přesností a citlivostí. Naše společnost je již po mnoho let lídrem v oblasti dodávek izolačních materiálů pro stavby nových víceúčelových budov. Jsme schopni díky široké nabídce produktů, u kterých je zaručena špičková kvalita provedení, nabídnout mnohá řešení problémů s odhlučněním problematických částí budov.

Antuka

Antuku je možné vyrobit drcením odpadních keramických zdicích prvků a střešních tašek.
Musí splňovat požadavky na povrch sportovišť.
Musí splňovat požadavky na obsah nebezpečných látek definovaný v tabulkách 10.1 a 10.2 Vyhlášky č. 387/2016 Sb.

Beton s recyklovaným kamenivem

Může obsahovat hrubé recyklované betonové kamenivo, které splňuje požadavky ČSN EN 12620+A1.
Procentuální množství recyklovaného kameniva v betonu je definováno v ČSN EN 206+A1 (prohlášení o shodě).
Procentuální množství recyklovaného kameniva závisí na typu recyklovaného kameniva a expoziční třídě betonu.

Betonové prefabrikáty ERC-TECH

ERC-TECH přináší unikátní a komplexní řešení pro stavební průmysl, které je zároveň řešením problematiky ekologických zátěží spojených s likvidací inertních stavebně demoličních odpadů. Konečné výrobky jsou betony/prefabrikované prvky s využitím recyklátu jako 100% náhrady přírodního kameniva pevnostních tříd C12/15 – C35/45, ve specifikacích XC1-XC4, XD1-XD2, XF1-XF4.

Bezpečná dopadová plocha na dětská hřiště CONIMAT safe

Jedním z mnoha produktů společnosti INTERTECH plus s.r.o. je dopadová plocha pro dětská hřiště s názvem CONIMAT safe. Dopadová plocha z recyklované pryže je vhodná pod všechny hrací prvky jako bezpečnostní složka pro Vaše děti. Už se nestane, že by děti po dešti zašlapaly trávník a chodily v blátě.

Díky nesmýkavosti povrchu, už nemusíte mít strach, že děti uklouznou, když seskočí z houpačky nebo horolezecké stěny. Zásluhou dopadové plochy budou děti skákat do měkkého, dopadová plocha CONIMAT safe je certifikována a atestována dle normy ČSN EN 1177 na výšku pádu HIC 2,0 m. Rohože CONIMAT safe se v kombinaci s podkladovými deskami STERED ukládají na štěrkový podklad. Základní barevné provedení CONIMAT safe je v černé, červené a zelené.

Deformačně separační pás CONIRAP bestr

Deformačně separační pás (DSP) CONIRAP bestr je kompozitní stavební materiál určený pro pružnou separaci nosného zdiva od navazující vodorovné konstrukce. DSP svými vlastnostmi nejen plně nahradí dnes používané těžké živičné pásy, zlepšuje také přenos sil z vodorovných konstrukcí na svislé zděné konstrukce. Tlumí přenos hluku a vibrací mezi stěnovými a stropními konstrukcemi. Deformačně separační pás významným způsobem snižuje riziko vzniku trhlin ve zdivu v těsné blízkosti jeho použití. Prostřednictvím DSP je cihelné zdivo šetrně zatěžované v celé ploše uložení stropní konstrukce. Mimořádně vhodný také pro zdivo z cihel, kde je minimum cihelného střepu v kombinaci s izolační vatou. Dodávaná tloušťka 3mm spolehlivě a šetrně přenáší zatížení na cihlu i při pootočení uložené stropní konstrukce (250mm) v místě uložení až do 0,005 rad. Deformačně separační pás (DSP) CONIRAP-bestr je vyroben z pryžového granulátu pojeného polyuretanovým pojivem. Dodává se v různých šířkách tak, aby dokonale odseparoval nosné zdivo od stropní konstrukce. Standardně vyráběné  šíře pásu jsou 250 a 300mm. Jiné šíře na objednávku.

Desky na bázi dřeva

Pří výrobě desek na bázi dřeva je možné použít dřevěný recyklát pocházející z výroby panelů, montovaných výrobků a stavebních a demoličních odpadů.

Jde o dřevěný materiál ve formě pilin, dřevovláknitého dřeva, odřezků z masivního dřeva nebo z kompozitních odřezků dřeva.

Sádrokartonové desky musí splňovat ČSN EN 13986 +A1 (prohlášení o vlastnostech)

Informace o požadavcích na desky na bázi dřeva při jejich výrobě byl použit recyklát, jsou uvedeny na stránkách European Panel Federation.

Jde o především o požadavky na chemické složení odpadního dřeva.

IMPROCEL GA 80 - gumo-asfalt ve formě granulátu, koncentrát CRBC

Základní vlastnosti:
– speciální gumo-asfaltový granulát určený k suché modifikaci asfaltových směsí především typů AC, BBTM, SMA, PA a dalších
– označení také jako CRBC – koncentrát asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem
– k použití přísady nejsou potřeba žádná dodatečná dávkovací a míchací zařízení nebo vybavení obalovny
– výroba i pokládka probíhá jako u běžných směsí
– výrobek neobsahuje žádné nežádoucí kovové přísady

Přínosy a použití:
– použití granulátu umožňuje zvýšené dávkování asfaltového pojiva a tím přináší vyšší životnost asfaltových vrstev
– směsi s přísadou dosahují vyšší odolnosti vůči tvorbě trhlin a trvalým deformacím
– směsi vykazují snížení únavových charakteristik
– viskozita se zvyšuje až v míchacím zařízení
– nedochází k nadměrnému namáhání nebo znečištění zařízení obalovny

Balení
Velkoobjemová balení typu Big Bag (500 kg) nebo jednorázová PE balení v hmotnostech od 1 do 15 kg.

Vyrábí a dodává:
CIUR a.s., www.ciur.cz

 

Odkaz na další informace

Kamenivo do betonu

Recyklované kamenivo pocházející ze stavebního a demoličního odpadu.
Může obsahovat pouze betonový recyklát o složení dle ČSN EN 933-11 a vlastnostech dle ČSN EN 12620+A1 (prohlášení o vlastnostech).
Jsou definovány dva typy recyklovaného kameniva dle složení a vlastností.
Je možné požít pouze hrubou frakci kameniva, tj. částice větší než 4 mm.

Loading...