Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!

Recyklované výrobky

V této části katalogu Recyklujme stavby! najdete stavební výrobky pocházející z recyklovaných materiálů nebo takové, při jejichž výrobě mohou být vstupní suroviny částečně nahrazeny druhotnými surovinami. Recyklovaný výrobek (z angl. Recycled Product) je termín používaný pro výrobek s částečným obsahem recyklátu anebo jako termín označující výrobek, při jehož výrobě byly použity pouze druhotné suroviny.

Výrobky jsou rozděleny dle způsobu použití na stavební výrobky použitelné v pozemních stavbách a na stavební výrobky použitelné v dopravních a vodohospodářských stavbách.

Recyklované materiály ze stavebních a demoličních odpadů nebo výrobky s obsahem druhotných surovin je třeba posuzovat stejnými postupy jako běžné materiály a výrobky z primárních surovin. Harmonizované evropské normy, které se vztahují na primární materiály, platí i pro recyklované materiály. Recyklované stavební a demoliční materiály je potřeba posuzovat v souladu s požadavky evropských norem pro výrobky, pokud se na výrobek vztahují. Výrobce určí a nechá ověřit vhodné použití svého výrobku s obsahem druhotných surovin. Pravidla pro uvádění recyklovaných materiálů nebo výrobků s obsahem druhotných surovin na trh jsou uvedeny v kapitole Certifikace a normy.

Využijte možnost zaslat nám nový výrobek do katalogu.


Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors


V katalogu uvádíme dva zdroje materiálů (odpad z průmyslu a komunální odpad, stavební a demoliční odpad) a evidujeme v nich následující výrobky:

Kamenivo pro malty

Při použití recyklovaného kameniva jako kameniva pro malty se musí postupovat opatrně.
Musí splňovat všechny požadavky uvedené v ČSN EN 13369 (prohlášení o vlastnostech).

Kamenivo pro násypy a obsypy inženýrských sítí.

Recyklované kamenivo pocházející ze stavebního a demoličního odpadu.

Může obsahovat betonový a směsný recyklát.

Musí splňovat požadavky na obsah nebezpečných látek definovaný v tabulkách 10.1 a 10.2  vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Kolejnicové absorbéry hluku

INTERTECH plus již 15 let vyrábí vysoce kvalitní prvky z recyklované pryže pro tlumení hluku a vibrací generovaných železniční a tramvajovou dopravou. Náš speciální systém odhlučnění CNR (Complete Noise Reduction) využívá nejmodernějších poznatků a měření z reálného provozu, které následně převádí do výroby. Komplexní systém pohlcování hluku a vibrací CNR tvoří sestava tlumících prvků, které lze zakomponovat do jakékoli struktury tratě. CNR lze s týmem našich techniků vyrobit dle požadavku projektu a investora. Díky CNR vylepšujeme životní prostředí v rozmezí od 3 do 20 dB. Odhlučnění kolejnic řeší systém CNR pomocí několika prvků: kolejnicové absorbéry hluku, patní profil, antivibrační rohože a automatické mazací zařízení. Tyto prvky lze individuálně upravit a vyrobit pro rozdílné profily kolejnic. Odhlučnění kolejnic pro železniční tratě řešíme pomocí kolejnicových absorbéru INTRAIL mechanicky připevněných pomocí nerezových spon. Design absorbérů byl navržen tak, aby splňoval požadavky a standardy SŽDC, neovlivňoval pohyb železničních vozidel a údržby drážního tělesa. Všechny komponenty jsou vyráběny pod dohledem techniků a pravidelně podrobovány náročným mechanickým a dynamickým zkouškám.

Kolejový absorbér hluku BRENS STERED

Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED je vyroben z odpadu automobilního průmyslu a to z recyklovaných syntetických textilií a pryže. Jejich povrch tvoří přírodní vegetace, nejčastěji odolné rozchodníky rodu Sedum nebo naturalizovaný umělý trávník. Na 100 m dvoukolejné tratě se zpracuje cca. 16,5 tun syntetického a 27,5 tun pryžového recyklátu. Aplikace: CZ-Ostravě 08/2017; SK-Košice 04/2018. Absorbéry je možné po ukončení životnosti opět recyklovat.

NAMFLEX G - výztužná vlákna do asfaltových a betonových směsí

Základní vlastnosti:
– speciálně upravené vlákno vhodné jako stabilní rozptýlená výztuž
– použití do ložných i obrusných vrstev všech druhů asfaltových směsí
– vlákno ve směsi vylepšuje odolnost proti trvalým deformacím, vyjíždění kolejí, tvorbě a šíření trhlin
– díky přísadě lze snížit tloušťku asfaltové vrstvy a uspořit tak finanční náklady
– pokládka i hutnění probíhá standardním způsobem
– k dispozici v různých délkách vláken
– Dávkování běžnou cestou z násypky do míchačky spolu s kamenivem
– NOVĚ TAKÉ VE FORMĚ GRANULÁTU – NAMFLEX G!

Dávkování:
Doporučené dávkování: 1,1 – 2,4 kg / t asfaltové směsi.

Balení:
Velkoobjemová balení typu Big Bag (500 kg) nebo jednorázová PE balení v hmotnostech od 1 kg do 15 kg.

Vyrábí a dodává:
CIUR a.s., www.ciur.cz

 

Odkaz na další informace

Nízká protihluková clona

Stavebnicové prvky nízké protihlukové clony INTERTECH slouží ke snížení hluku z prostoru tramvajové trati.  Jednotlivé stavebnicové prvky nízké protihlukové clony se pokládají na štěrkové lože frakce 4/8 co nejtěsněji do průjezdného průřezu dle platných norem. Realizace zkušebního úseku nízké protihlukové clony byla provedena v září 2020 v Ostravě u zastávky Moravská v délce 70m tramvajové tratě.  Předběžná hluková měření prokázala snížení hluku o 6 dB.

Panely Ecophon
Většina akustických panelů je vyrobena ze skelné vlny 3. generace, obsahuje více než 70% recyklovaného skla a pojivo na rostlinné bázi. Připravili jsme program pro zpětný odběr odpadu z panelů přímo ze stavby. A navíc přijímáme zpět všechny panely vyrobené z 3. generace skelného vlákna např. při výměně stropu, demolici stavby apod.
Plastová okna ALUPLAST

Aluplast používá ve svých hlavních profilech tzv. regenerát, což je materiál z vlastního výrobního závodu, určený na výrobu oken, který nebyl vystaven působení povětrnostních vlivů a byl určen k přepracování. Toto přepracování dokonce zlepšuje pevnostní charakteristiky. Zkušební ústav plastů VÚSAPL v Nitře se zabýval pevností rohů vyhotovených z vícenásobně extrudovaného materiálu a tato pevnost byla vyšší v průměru o 17% oproti svařeným profilem z prvotního PVC materiálu. Barva materiálu – šedá, okrová, případně jiná – je přirozeným důsledkem smíšení různých odřezků různých fólií a barev a dosažení bílé barvy neviditelných vnitřních stěn profilu přibarvováním bíle je tedy bezúčelné a neekonomické.

Systém IDEAL 8000 (na obrázku) začíná už se součinitelem prostupu tepla rámu Uf = 0,93 W / (m2K) a je tedy vhodnou volbou pro architekty a investory, kteří jsou nejen ekonomicky, ale i ekologicky orientovaní.

Plastová příkopová tvarovka STABILPLASTIK

Unikátní řešení pro odvod vody z liniových staveb, železnic a jiných provozních úseků, které bylo vyvinuto společností Stabilplastik ve spolupráci s ČVUT Praha. Tvarovka je kompatibilní s požadavky ŘSD a SŽDC. Žlab je zcela ze 100% plastového recyklátu.

Hlavní výhody:

 • nízká váha = nízké náklady na instalaci
 • žebrování ve spodní části pro snadnou fixaci do podkladu
 • odpadá nutnost spárování = nízké náklady na údržbu
 • k instalaci potřeba jen zlomek lidské síly a zcela bez nutnosti těžké mechanizace
 • ideální pro využití ve svahovitém terénu
 • odolnost vlhkosti, chemikáliím, změnám teplot a UV záření
 • 100% recyklovatelný
 • snížení nákladů na dopravu na staveniště
 • 20 let zkušeností s výrobky z recyklovaných plastů

Certifikace:

 • Od společnosti TZÚS vydáno STO (stavební technické osvědčení) č. – 010-037812 ze dne 24.3.2017
 • European Technical Assessment – ETA 18/0506 z 30.6.2018
 • Osvědčení č. 591/2017-O13 od SŽDC
 • Certifikát výrobku č. 204/C5/2017/010-037814 od TAZUS Praha
Plastové střešní krytiny EUREKO

Plastové střešní krytiny vyráběné od roku 2000 pod názvem EUREKO jsou výrobky vyráběné z polyolefinů (polypropylénu a polyetylénu). Tyto suroviny jsou získávány velmi kvalitní separací odpadních plastů vznikajících především v automobilovém průmyslu. Veškeré plasty použité při výrobě ve firmě REGRA PLAST spol. s r.o. jsou ještě před vlastním přepracováním do krytin určeny pro aplikace s dlouhodobým použitím (plastové díly autointeriérů, nárazníky, nábytkářské díly). Takovéto plasty, již jednou ošetřené pro venkovní použití se znovu při výrobě krytin zušlechťují barvivy, UV stabilizátory a plnivy, aby se k zákazníkovi dostal výrobek co možná nejlépe ošetřený proti dlouhodobému působení povětrnostních vlivů. Střešní krytiny EUREKO se těší velké oblibě zvláště u rekonstrukcí. Vynikají nízkou hmotností, pěkným designem a dlouhou životností.