Recyklované výrobky

V této části katalogu Recyklujme stavby! najdete stavební výrobky pocházející z recyklovaných materiálů nebo takové, při jejichž výrobě mohou být vstupní suroviny částečně nahrazeny druhotnými surovinami. Recyklovaný výrobek (z angl. Recycled Product) je termín používaný pro výrobek s částečným obsahem recyklátu anebo jako termín označující výrobek, při jehož výrobě byly použity pouze druhotné suroviny.

Výrobky jsou rozděleny dle způsobu použití na stavební výrobky použitelné v pozemních stavbách a na stavební výrobky použitelné v dopravních a vodohospodářských stavbách.

Recyklované materiály ze stavebních a demoličních odpadů nebo výrobky s obsahem druhotných surovin je třeba posuzovat stejnými postupy jako běžné materiály a výrobky z primárních surovin. Harmonizované evropské normy, které se vztahují na primární materiály, platí i pro recyklované materiály. Recyklované stavební a demoliční materiály je potřeba posuzovat v souladu s požadavky evropských norem pro výrobky, pokud se na výrobek vztahují. Výrobce určí a nechá ověřit vhodné použití svého výrobku s obsahem druhotných surovin. Pravidla pro uvádění recyklovaných materiálů nebo výrobků s obsahem druhotných surovin na trh jsou uvedeny v kapitole Certifikace a normy.


Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages


V katalogu evidujeme v současné době následující výrobky ve všech kategoriích:

Unikátní řešení pro odvod vody z liniových staveb, železnic a jiných provozních úseků, které bylo vyvinuto společností Stabilplastik ve spolupráci s ČVUT Praha. Tvarovka je kompatibilní s požadavky ŘSD a SŽDC. Žlab je zcela ze 100% plastového recyklátu.

Hlavní výhody:

 • nízká váha = nízké náklady na instalaci
 • žebrování ve spodní části pro snadnou fixaci do podkladu
 • odpadá nutnost spárování = nízké náklady na údržbu
 • k instalaci potřeba jen zlomek lidské síly a zcela bez nutnosti těžké mechanizace
 • ideální pro využití ve svahovitém terénu
 • odolnost vlhkosti, chemikáliím, změnám teplot a UV záření
 • 100% recyklovatelný
 • snížení nákladů na dopravu na staveniště
 • 20 let zkušeností s výrobky z recyklovaných plastů

Certifikace:

 • Od společnosti TZÚS vydáno STO (stavební technické osvědčení) č. – 010-037812 ze dne 24.3.2017
 • European Technical Assessment – ETA 18/0506 z 30.6.2018
 • Osvědčení č. 591/2017-O13 od SŽDC
 • Certifikát výrobku č. 204/C5/2017/010-037814 od TAZUS Praha

Replast – největší zpracovatel kabelového PVC na světě

 Jsme česká společnost zabývající se od roku 1993 zpracováním recyklovaného kabelového PVC. Sídlo a výrobu naleznete v Plzni, kde vyrábíme podlahové desky či komponenty pro dopravní značení – podstavce pod značky, zpomalovací a vodící prahy a mnoho dalšího. To vše ze 100% recyklovaného materiálu.

K výrobě se používá recyklovaný papír a desky mohou obsahovat až 10 % recyklované sádry, která pochází z výrobního odpadu a také z odřezků a zbytků desek ze staveniště.

Jejich řízeným tříděním na staveništi a recyklací je dokážeme vrátit zpět do výrobního procesu a redukovat tak ukládané množství těchto nepotřebných zbytků na skládkách, ochránit přírodní zdroje sádrovce a aktivně přispět k ochraně životního prostředí.

Sádra je ekologický, nekonečně recyklovatelný materiál a je možné ji po zpracování využívat jako částečnou náhradu vstupních surovin.

Neustále pracujeme na zvýšení recyklovaného obsahu našich produktů za účelem uzavření řetězce. Sádrokartony Rigips používají téměř 100% recyklovaný papír a mohou obsahovat až 10 % recyklované sádry.

Rigips nabízí pro stavby specializované recyklační služby těchto desek:

 • Stavební deska RB (A)
 • Stavební deska RB (A) Activ´Air®
 • Hobby RB (A) 9,5
 • Protipožární deska RF (DF)
 • Protipožární deska RF (DF) Activ´Air®
 • Modrá akustická protipožární deska MA (DF) Activ´Air®