Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!

Recyklované výrobky

V této části katalogu Recyklujme stavby! najdete stavební výrobky pocházející z recyklovaných materiálů nebo takové, při jejichž výrobě mohou být vstupní suroviny částečně nahrazeny druhotnými surovinami. Recyklovaný výrobek (z angl. Recycled Product) je termín používaný pro výrobek s částečným obsahem recyklátu anebo jako termín označující výrobek, při jehož výrobě byly použity pouze druhotné suroviny.

Výrobky jsou rozděleny dle způsobu použití na stavební výrobky použitelné v pozemních stavbách a na stavební výrobky použitelné v dopravních a vodohospodářských stavbách.

Recyklované materiály ze stavebních a demoličních odpadů nebo výrobky s obsahem druhotných surovin je třeba posuzovat stejnými postupy jako běžné materiály a výrobky z primárních surovin. Harmonizované evropské normy, které se vztahují na primární materiály, platí i pro recyklované materiály. Recyklované stavební a demoliční materiály je potřeba posuzovat v souladu s požadavky evropských norem pro výrobky, pokud se na výrobek vztahují. Výrobce určí a nechá ověřit vhodné použití svého výrobku s obsahem druhotných surovin. Pravidla pro uvádění recyklovaných materiálů nebo výrobků s obsahem druhotných surovin na trh jsou uvedeny v kapitole Certifikace a normy.

Využijte možnost zaslat nám nový výrobek do katalogu.


Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors


V katalogu uvádíme dva zdroje materiálů (odpad z průmyslu a komunální odpad, stavební a demoliční odpad) a evidujeme v nich následující výrobky:

Systém CLIMAVER® 360

Systém CLIMAVER® 360 je řešením pro výrobu VZT potrubí a tvarovek z panelů ze skelné vlny. Jedná se o samonosné vzduchotechnické potrubí k distribuci upravovaného vzduchu pro účely vytápění, větrání a klimatizace.

  • Uhlíková stopa je nově snížena o 52 % a při výrobě se využívá výhradně ekologická elektrická energie.
  • Panely jsou vyrobeny z více jak 55% recyklátu a jsou 100% recyklovatelné.
  • Výrobek disponuje označením CE.
  • Splňuje všechna kritéria spojená s Environmentálním prohlášením o produktu – EPD, hodnocení všech fází životního cyklu – LCA (Life Cycle Assessment) a další certifikace zajišťující kvalitu vnitřního prostředí budov.
  • CLIMAVER® 360 může pomoci k získání certifikací LEED, BREEAM a WELL pro nové budovy.

Web výrobce

Další technické informace k výrobku

Tramvajový a železniční přechod INTLANE

Tramvajový a železniční přechod INTLANE splňuje náročné provozní podmínky křížení kolejové dopravy. Danou problematiku řeší jednoduše, elegantně a přitom velice efektivně pří užití speciálních kolejnicových bloků a jednoduchých lehkých rýhovaných dílců, které jsou k sobě mechanicky spojeny tak, aby byla zajištěna kompatibilita celého přechodu. Díky těmto prvkům je zajištěna nezávislost na kolejovém svršku (typu kolejnice, pražců apod.), elektroizolační vlastnost a dlouhá životnost.

Loading...