Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!

Kategorie Kompletační konstrukce

Deformačně separační pás CONIRAP bestr

Deformačně separační pás (DSP) CONIRAP bestr je kompozitní stavební materiál určený pro pružnou separaci nosného zdiva od navazující vodorovné konstrukce. DSP svými vlastnostmi nejen plně nahradí dnes používané těžké živičné pásy, zlepšuje také přenos sil z vodorovných konstrukcí na svislé zděné konstrukce. Tlumí přenos hluku a vibrací mezi stěnovými a stropními konstrukcemi. Deformačně separační pás významným způsobem snižuje riziko vzniku trhlin ve zdivu v těsné blízkosti jeho použití. Prostřednictvím DSP je cihelné zdivo šetrně zatěžované v celé ploše uložení stropní konstrukce. Mimořádně vhodný také pro zdivo z cihel, kde je minimum cihelného střepu v kombinaci s izolační vatou. Dodávaná tloušťka 3mm spolehlivě a šetrně přenáší zatížení na cihlu i při pootočení uložené stropní konstrukce (250mm) v místě uložení až do 0,005 rad. Deformačně separační pás (DSP) CONIRAP-bestr je vyroben z pryžového granulátu pojeného polyuretanovým pojivem. Dodává se v různých šířkách tak, aby dokonale odseparoval nosné zdivo od stropní konstrukce. Standardně vyráběné  šíře pásu jsou 250 a 300mm. Jiné šíře na objednávku.

Desky na bázi dřeva

Pří výrobě desek na bázi dřeva je možné použít dřevěný recyklát pocházející z výroby panelů, montovaných výrobků a stavebních a demoličních odpadů.

Jde o dřevěný materiál ve formě pilin, dřevovláknitého dřeva, odřezků z masivního dřeva nebo z kompozitních odřezků dřeva.

Sádrokartonové desky musí splňovat ČSN EN 13986 +A1 (prohlášení o vlastnostech)

Informace o požadavcích na desky na bázi dřeva při jejich výrobě byl použit recyklát, jsou uvedeny na stránkách European Panel Federation.

Jde o především o požadavky na chemické složení odpadního dřeva.

Panely Ecophon
Většina akustických panelů je vyrobena ze skelné vlny 3. generace, obsahuje více než 70% recyklovaného skla a pojivo na rostlinné bázi. Připravili jsme program pro zpětný odběr odpadu z panelů přímo ze stavby. A navíc přijímáme zpět všechny panely vyrobené z 3. generace skelného vlákna např. při výměně stropu, demolici stavby apod.
RETEK - LKS PVC rohový profil s tkaninou

PVC rohové profily s armovací tkaninou jsou určeny k vyztužení a ochraně všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému ETICS. PVC rohové profily vyrábíme 100% z recyklovaného plastového odpadu.

Technický list ke stažení

Odkaz na další info výrobce:

www.retek.cz

 

Sádrokartonové desky Rigips

K výrobě se používá recyklovaný papír a desky mohou obsahovat až 10 % recyklované sádry, která pochází z výrobního odpadu a také z odřezků a zbytků desek ze staveniště.

Jejich řízeným tříděním na staveništi a recyklací je dokážeme vrátit zpět do výrobního procesu a redukovat tak ukládané množství těchto nepotřebných zbytků na skládkách, ochránit přírodní zdroje sádrovce a aktivně přispět k ochraně životního prostředí.

Sádra je ekologický, nekonečně recyklovatelný materiál a je možné ji po zpracování využívat jako částečnou náhradu vstupních surovin.

Neustále pracujeme na zvýšení recyklovaného obsahu našich produktů za účelem uzavření řetězce. Sádrokartony Rigips používají téměř 100% recyklovaný papír a mohou obsahovat až 10 % recyklované sádry.

Rigips nabízí pro stavby specializované recyklační služby těchto desek:

 • Stavební deska RB (A)
 • Stavební deska RB (A) Activ´Air®
 • Hobby RB (A) 9,5
 • Protipožární deska RF (DF)
 • Protipožární deska RF (DF) Activ´Air®
 • Modrá akustická protipožární deska MA (DF) Activ´Air®

 

Systém CLIMAVER® 360

Systém CLIMAVER® 360 je řešením pro výrobu VZT potrubí a tvarovek z panelů ze skelné vlny. Jedná se o samonosné vzduchotechnické potrubí k distribuci upravovaného vzduchu pro účely vytápění, větrání a klimatizace.

 • Uhlíková stopa je nově snížena o 52 % a při výrobě se využívá výhradně ekologická elektrická energie.
 • Panely jsou vyrobeny z více jak 55% recyklátu a jsou 100% recyklovatelné.
 • Výrobek disponuje označením CE.
 • Splňuje všechna kritéria spojená s Environmentálním prohlášením o produktu – EPD, hodnocení všech fází životního cyklu – LCA (Life Cycle Assessment) a další certifikace zajišťující kvalitu vnitřního prostředí budov.
 • CLIMAVER® 360 může pomoci k získání certifikací LEED, BREEAM a WELL pro nové budovy.

Web výrobce

Další technické informace k výrobku

Vyberte z obrázku další kategorie: