Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!

Kategorie Okolí budovy

Antivibrační rohože CONIRAP

Firma INTERTECH PLUS nabízí komplexní systémovou řadu antivibračních rohoží CONIRAP, které přispívají ke zlepšování životního prostředí, pracovních podmínek zaměstnanců a významně prodlužují životnost strojů. Antivibrační rohože Conirap jsou navrhovány jako neoddělitelná součást vlastních průmyslových zařízení, jako jsou lisy, kompresory, obráběcí stroje, a stejně tak zařízení s vysokou přesností a citlivostí. Naše společnost je již po mnoho let lídrem v oblasti dodávek izolačních materiálů pro stavby nových víceúčelových budov. Jsme schopni díky široké nabídce produktů, u kterých je zaručena špičková kvalita provedení, nabídnout mnohá řešení problémů s odhlučněním problematických částí budov.

Antuka

Antuku je možné vyrobit drcením odpadních keramických zdicích prvků a střešních tašek.
Musí splňovat požadavky na povrch sportovišť.
Musí splňovat požadavky na obsah nebezpečných látek definovaný v tabulkách 10.1 a 10.2 Vyhlášky č. 387/2016 Sb.

Beton s recyklovaným kamenivem

Může obsahovat hrubé recyklované betonové kamenivo, které splňuje požadavky ČSN EN 12620+A1.
Procentuální množství recyklovaného kameniva v betonu je definováno v ČSN EN 206+A1 (prohlášení o shodě).
Procentuální množství recyklovaného kameniva závisí na typu recyklovaného kameniva a expoziční třídě betonu.

Betonové prefabrikáty ERC-TECH

ERC-TECH přináší unikátní a komplexní řešení pro stavební průmysl, které je zároveň řešením problematiky ekologických zátěží spojených s likvidací inertních stavebně demoličních odpadů. Konečné výrobky jsou betony/prefabrikované prvky s využitím recyklátu jako 100% náhrady přírodního kameniva pevnostních tříd C12/15 – C35/45, ve specifikacích XC1-XC4, XD1-XD2, XF1-XF4.

Bezpečná dopadová plocha na dětská hřiště CONIMAT safe

Jedním z mnoha produktů společnosti INTERTECH plus s.r.o. je dopadová plocha pro dětská hřiště s názvem CONIMAT safe. Dopadová plocha z recyklované pryže je vhodná pod všechny hrací prvky jako bezpečnostní složka pro Vaše děti. Už se nestane, že by děti po dešti zašlapaly trávník a chodily v blátě.

Díky nesmýkavosti povrchu, už nemusíte mít strach, že děti uklouznou, když seskočí z houpačky nebo horolezecké stěny. Zásluhou dopadové plochy budou děti skákat do měkkého, dopadová plocha CONIMAT safe je certifikována a atestována dle normy ČSN EN 1177 na výšku pádu HIC 2,0 m. Rohože CONIMAT safe se v kombinaci s podkladovými deskami STERED ukládají na štěrkový podklad. Základní barevné provedení CONIMAT safe je v černé, červené a zelené.

Kamenivo pro násypy a obsypy inženýrských sítí.

Recyklované kamenivo pocházející ze stavebního a demoličního odpadu.

Může obsahovat betonový a směsný recyklát.

Musí splňovat požadavky na obsah nebezpečných látek definovaný v tabulkách 10.1 a 10.2  vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Pryžová dlažba s umělou trávou CONISPORT grass

Velkoformátové pryžové dlaždice se zalisovanou syntetickou trávou ve tvaru puzzle.

Výhody a vlastnosti:

  • velkoformátové provedení
  • jednoduchá instalace díky systému PUZZLE 200 m2 = 1 hodina montáže pro dva pracovníky
  • skvěle zapadající přesné zámky
  • výborně tlumí nárazy a hluk
  • přírodní vzhled 
  • extrémní odolnost
  • stálá pružnost povrchu
  • odtokové kanálky zajistí odvod vody 
Replast

Replast – největší zpracovatel kabelového PVC na světě

 Jsme česká společnost zabývající se od roku 1993 zpracováním recyklovaného kabelového PVC. Sídlo a výrobu naleznete v Plzni, kde vyrábíme podlahové desky či komponenty pro dopravní značení – podstavce pod značky, zpomalovací a vodící prahy a mnoho dalšího. To vše ze 100% recyklovaného materiálu.

Sportovní povrch pro fitness CONIFIT cross

Podlahy ve fitness centrech musí čelit vysoké mechanické zátěži a sportovní povrch CONIFIT cross, na jehož vývoji společnost INTERTECH spolupracovala s odborníky z oborů fitness, bojových umění, CrossFit a dalšími, je ideálním řešením. Tento povrch se vyznačuje vysokou odolností vůči extrémnímu namáhání při silovém tréninku, včetně pádů činek a zároveň poskytuje cvičencům komfortní povrch, který je šetrný ke kloubnímu aparátu. Výrobky je možné pokládat na stávající podlahovou krytinu jako podklad posilovacích, kardio a vibračních strojů, dále pro vzpěračské zóny, prostory namáhané dopadem těžšího sportovního náčiní a odkládací plochy pro činky. Použitím těchto rohoží nedojde k poškození stávající podlahové krytiny.Výjimečnost tohoto sportovního povrchu je ve výrobě zajištěna díky speciálnímu poměru použitých  materiálů a profesionálnímu přístupu společnosti INTERTECH PLUS.

Sportovní povrch pro víceúčelová sportoviště CONISPORT multi

Víceúčelová sportoviště jsou v dnešní době velmi populární a to zejména díky svému multifunkčnímu použití. Představujeme Vám převratnou technologii pro realizaci a revitalizaci víceúčelových sportovišť.  Díky použití netradičních materiálů je revitalizace i výstavba sportoviště rychlá a pro certifikované a proškolené firmy nenáročná. Díky rychlé a nenáročné realizaci celého sportoviště i cenově příznivá. Materiál CONISPORT multi je zdravotně nezávadný, nezatěžuje kloubní aparát, je odolný UV záření a povětrnostním vlivům, elastický, vodopropustný, mrazuvzdorný, protiskluzový, má dlouhodobou životnost a je certifikován dle ČSN EN 14877.

Vyberte z obrázku další kategorie: