Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!

Kategorie Ostatní plochy exteriér

Kamenivo do betonu

Recyklované kamenivo pocházející ze stavebního a demoličního odpadu.
Může obsahovat pouze betonový recyklát o složení dle ČSN EN 933-11 a vlastnostech dle ČSN EN 12620+A1 (prohlášení o vlastnostech).
Jsou definovány dva typy recyklovaného kameniva dle složení a vlastností.
Je možné požít pouze hrubou frakci kameniva, tj. částice větší než 4 mm.

Vyberte z obrázku další kategorie: