Kategorie Protihlukové stěny

Nízká protihluková clona

Stavebnicové prvky nízké protihlukové clony INTERTECH slouží ke snížení hluku z prostoru tramvajové trati.  Jednotlivé stavebnicové prvky nízké protihlukové clony se pokládají na štěrkové lože frakce 4/8 co nejtěsněji do průjezdného průřezu dle platných norem. Realizace zkušebního úseku nízké protihlukové clony byla provedena v září 2020 v Ostravě u zastávky Moravská v délce 70m tramvajové tratě.  Předběžná hluková měření prokázala snížení hluku o 6 dB.

Protihlukové stěny pro silniční a železniční dopravu

Protihlukový panel odpovídá normám ČSN EN 1793-1, ČSN EN 1793-2, ČSN EN 1794-1, ČSN EN 1794-2, CE označení podle ČSN EN 14 388. Styk s HEA sloupem je tvořen z jedné strany přímo pryžovým absorbérem, ze strany druhé je EPDM těsnění, které je součástí panelu (viz detail uložení). Spojení jednotlivých panelů je řešeno přes „pero-drážku“. Montáž na stavbě probíhá pomocí vakuové přísavky bez nutnosti vázání.

Materiál:

  • absorbér z recyklovaného pryžového granulátu je lepený polyuretanovým lepidlem na nosný sendvičový panel
  • protikorozní ochrana nosného sendvičového panelu je tvořena nátěrem tloušťky a barvy dle požadavků projektu
  • rubovou stranu lze též opatřit antigraffity nátěrem

Vyberte z obrázku další kategorie: