Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!

Kategorie Tramvajový pás

Kolejnicové absorbéry hluku

INTERTECH plus již 15 let vyrábí vysoce kvalitní prvky z recyklované pryže pro tlumení hluku a vibrací generovaných železniční a tramvajovou dopravou. Náš speciální systém odhlučnění CNR (Complete Noise Reduction) využívá nejmodernějších poznatků a měření z reálného provozu, které následně převádí do výroby. Komplexní systém pohlcování hluku a vibrací CNR tvoří sestava tlumících prvků, které lze zakomponovat do jakékoli struktury tratě. CNR lze s týmem našich techniků vyrobit dle požadavku projektu a investora. Díky CNR vylepšujeme životní prostředí v rozmezí od 3 do 20 dB. Odhlučnění kolejnic řeší systém CNR pomocí několika prvků: kolejnicové absorbéry hluku, patní profil, antivibrační rohože a automatické mazací zařízení. Tyto prvky lze individuálně upravit a vyrobit pro rozdílné profily kolejnic. Odhlučnění kolejnic pro železniční tratě řešíme pomocí kolejnicových absorbéru INTRAIL mechanicky připevněných pomocí nerezových spon. Design absorbérů byl navržen tak, aby splňoval požadavky a standardy SŽDC, neovlivňoval pohyb železničních vozidel a údržby drážního tělesa. Všechny komponenty jsou vyráběny pod dohledem techniků a pravidelně podrobovány náročným mechanickým a dynamickým zkouškám.

Kolejový absorbér hluku BRENS STERED

Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED je vyroben z odpadu automobilního průmyslu a to z recyklovaných syntetických textilií a pryže. Jejich povrch tvoří přírodní vegetace, nejčastěji odolné rozchodníky rodu Sedum nebo naturalizovaný umělý trávník. Na 100 m dvoukolejné tratě se zpracuje cca. 16,5 tun syntetického a 27,5 tun pryžového recyklátu. Aplikace: CZ-Ostravě 08/2017; SK-Košice 04/2018. Absorbéry je možné po ukončení životnosti opět recyklovat.

Tramvajový a železniční přechod INTLANE

Tramvajový a železniční přechod INTLANE splňuje náročné provozní podmínky křížení kolejové dopravy. Danou problematiku řeší jednoduše, elegantně a přitom velice efektivně pří užití speciálních kolejnicových bloků a jednoduchých lehkých rýhovaných dílců, které jsou k sobě mechanicky spojeny tak, aby byla zajištěna kompatibilita celého přechodu. Díky těmto prvkům je zajištěna nezávislost na kolejovém svršku (typu kolejnice, pražců apod.), elektroizolační vlastnost a dlouhá životnost.

Vyberte z obrázku další kategorie: