Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!

Kategorie Výplně otvorů

Nízkouhlíkové sklo ORAÉ®

Produktová řada mimořádně selektivních protislunečních povlaků COOL-LITE® XTREME je nyní k dispozici na nízkouhlíkovém skle ORAÉ®, od společnosti Saint-Gobain Glass.

Sklo COOL-LITE® XTREME ORAÉ®, které je určeno pro použití v prosklených částech fasády, je dokonalou odpovědí na přísnější požadavky stavebního průmyslu na udržitelnost bez jakéhokoliv kompromisu v technických nebo estetických vlastnostech.

Snížení uhlíkové stopy je dosaženo použitím vysokého podílu střepů a obnovitelné energie v procesu výroby – a to při zachování stejné kvality, vlastností a estetiky jako u běžného skla PLANICLEAR.

COOL-LITE® XTREME ORAÉ® je k dispozici ve standardních velikostech a tloušťkách (4, 6, 8 a 10 mm).

Více technických informací o možnostech zasklení a výrobku ORAÉ® najdete i v online konfigurátoru skel www.calumen.com a na webu výrobce www.saint-gobain-glass.com/products/ORAE

EPD

www.environdec.com/library/epd8970

Plastová okna ALUPLAST

Aluplast používá ve svých hlavních profilech tzv. regenerát, což je materiál z vlastního výrobního závodu, určený na výrobu oken, který nebyl vystaven působení povětrnostních vlivů a byl určen k přepracování. Toto přepracování dokonce zlepšuje pevnostní charakteristiky. Zkušební ústav plastů VÚSAPL v Nitře se zabýval pevností rohů vyhotovených z vícenásobně extrudovaného materiálu a tato pevnost byla vyšší v průměru o 17% oproti svařeným profilem z prvotního PVC materiálu. Barva materiálu – šedá, okrová, případně jiná – je přirozeným důsledkem smíšení různých odřezků různých fólií a barev a dosažení bílé barvy neviditelných vnitřních stěn profilu přibarvováním bíle je tedy bezúčelné a neekonomické.

Systém IDEAL 8000 (na obrázku) začíná už se součinitelem prostupu tepla rámu Uf = 0,93 W / (m2K) a je tedy vhodnou volbou pro architekty a investory, kteří jsou nejen ekonomicky, ale i ekologicky orientovaní.

Vyberte z obrázku další kategorie: