Výrobky použitelné v dopravních a vodohospodářských stavbách

Tato sekce ukazuje přehled stavebních výrobků pocházejících z druhotných surovin nebo takových při jejich výrobě mohou být vstupní suroviny částečně nahrazeny druhotnými surovinami. Tyto výrobky je možné využívat v dopravních a vodohospodářských stavbách. V jednotlivých tabulkách je uveden stavební výrobek, dále je popsáno možné využití druhotných surovin v tomto výrobku včetně odkazů na právní a normové požadavky, které musí být splněny.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages


Plastová příkopová tvarovka STABILPLASTIK

Unikátní řešení pro odvod vody z liniových staveb, železnic a jiných provozních úseků, které bylo ...
Značka Pro Pokračování Textu

Kolejový absorbér hluku BRENS STERED

Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED je vyroben z odpadu automobilního průmyslu ...
Značka Pro Pokračování Textu