Výrobky použitelné v dopravních a vodohospodářských stavbách

Tato sekce ukazuje přehled stavebních výrobků pocházejících z druhotných surovin nebo takových při jejich výrobě mohou být vstupní suroviny částečně nahrazeny druhotnými surovinami. Tyto výrobky je možné využívat v dopravních a vodohospodářských stavbách. V jednotlivých tabulkách je uveden stavební výrobek, dále je popsáno možné využití druhotných surovin v tomto výrobku včetně odkazů na právní a normové požadavky, které musí být splněny.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors


Tramvajový a železniční přechod INTLANE

Tramvajový a železniční přechod INTLANE

Tramvajový a železniční přechod INTLANE splňuje náročné provozní podmínky křížení kolejové dopravy. Danou problematiku řeší ...
Značka Pro Pokračování Textu
Protihlukové stěny pro silniční a železniční dopravu

Protihlukové stěny pro silniční a železniční dopravu

Protihlukový panel odpovídá normám ČSN EN 1793-1, ČSN EN 1793-2, ČSN EN 1794-1, ČSN EN ...
Značka Pro Pokračování Textu
Antivibrační rohože CONIRAP

Antivibrační rohože CONIRAP

Firma INTERTECH PLUS nabízí komplexní systémovou řadu antivibračních rohoží CONIRAP, které přispívají ke zlepšování životního ...
Značka Pro Pokračování Textu
Kolejnicové absorbéry hluku

Kolejnicové absorbéry hluku

INTERTECH plus již 15 let vyrábí vysoce kvalitní prvky z recyklované pryže pro tlumení hluku ...
Značka Pro Pokračování Textu
Plastová příkopová tvarovka STABILPLASTIK

Plastová příkopová tvarovka STABILPLASTIK

Unikátní řešení pro odvod vody z liniových staveb, železnic a jiných provozních úseků, které bylo ...
Značka Pro Pokračování Textu