Výrobky použitelné v dopravních a vodohospodářských stavbách

Tato sekce ukazuje přehled stavebních výrobků pocházejících z druhotných surovin nebo takových při jejich výrobě mohou být vstupní suroviny částečně nahrazeny druhotnými surovinami. Tyto výrobky je možné využívat v dopravních a vodohospodářských stavbách. V jednotlivých tabulkách je uveden stavební výrobek, dále je popsáno možné využití druhotných surovin v tomto výrobku včetně odkazů na právní a normové požadavky, které musí být splněny.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content


Kolejový absorbér hluku BRENS STERED

Kolejový absorbér hluku BRENS STERED

Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED je vyroben z odpadu automobilního průmyslu ...
Značka Pro Pokračování Textu