Výrobky použitelné v pozemních stavbách

V této sekci najdete přehled stavebních výrobků pocházejících z druhotných surovin nebo takových při jejich výrobě mohou být vstupní suroviny částečně nahrazeny druhotnými surovinami. Tyto výrobky je možné využívat v pozemních stavbách. V jednotlivých tabulkách je uveden stavební výrobek, dále je popsáno možné využití druhotných surovin v tomto výrobku včetně odkazů na právní a normové požadavky, které musí být splněny.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages


Antuka

Antuku je možné vyrobit drcením odpadních keramických zdicích prvků a střešních tašek. Musí splňovat požadavky ...
Zobrazit víc ...

Beton s recyklovaným kamenivem

Může obsahovat hrubé recyklované betonové kamenivo, které splňuje požadavky ČSN EN 12620+A1. Procentuální množství recyklovaného ...
Zobrazit víc ...

Betonové prefabrikáty ERC-TECH

ERC-TECH přináší unikátní a komplexní řešení pro stavební průmysl, které je zároveň řešením problematiky ekologických ...
Zobrazit víc ...

Desky na bázi dřeva

Pří výrobě desek na bázi dřeva je možné použít dřevěný recyklát pocházející z výroby panelů, montovaných ...
Zobrazit víc ...

Kamenivo do betonu

Recyklované kamenivo pocházející ze stavebního a demoličního odpadu. Může obsahovat pouze betonový recyklát o složení ...
Zobrazit víc ...

Kamenivo pro malty

Při použití recyklovaného kameniva jako kameniva pro malty se musí postupovat opatrně. Musí splňovat všechny ...
Zobrazit víc ...

Kamenivo pro násypy a obsypy inženýrských sítí.

Recyklované kamenivo pocházející ze stavebního a demoličního odpadu. Může obsahovat betonový a směsný recyklát. Musí ...
Zobrazit víc ...

Panely Ecophon

Většina akustických panelů je vyrobena ze skelné vlny 3. generace, obsahuje více než 70% recyklovaného ...
Zobrazit víc ...

Plastová okna ALUPLAST

Aluplast používá ve svých hlavních profilech tzv. regenerát, což je materiál z vlastního výrobního závodu, ...
Zobrazit víc ...

Replast

Replast – největší zpracovatel kabelového PVC na světě  Jsme česká společnost zabývající se od roku ...
Zobrazit víc ...