Výrobky použitelné v pozemních stavbách

V této sekci najdete přehled stavebních výrobků pocházejících z druhotných surovin nebo takových při jejich výrobě mohou být vstupní suroviny částečně nahrazeny druhotnými surovinami. Tyto výrobky je možné využívat v pozemních stavbách. V jednotlivých tabulkách je uveden stavební výrobek, dále je popsáno možné využití druhotných surovin v tomto výrobku včetně odkazů na právní a normové požadavky, které musí být splněny.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors


Akustický solitérní absorbér Ecophon Solo

Akustický solitérní absorbér Ecophon Solo

Vždy moderní řešení Ecophon Solo™ umožňuje volnost designu a příležitost pro nové, neobyčejné možnosti vyjádření ...
Zobrazit víc ...
Antuka

Antuka

Antuku je možné vyrobit drcením odpadních keramických zdicích prvků a střešních tašek. Musí splňovat požadavky ...
Zobrazit víc ...
Beton s recyklovaným kamenivem

Beton s recyklovaným kamenivem

Může obsahovat hrubé recyklované betonové kamenivo, které splňuje požadavky ČSN EN 12620+A1. Procentuální množství recyklovaného ...
Zobrazit víc ...
Betonové prefabrikáty ERC-TECH

Betonové prefabrikáty ERC-TECH

ERC-TECH přináší unikátní a komplexní řešení pro stavební průmysl, které je zároveň řešením problematiky ekologických ...
Zobrazit víc ...
Bezpečná dopadová plocha na dětská hřiště CONIMAT safe

Bezpečná dopadová plocha na dětská hřiště CONIMAT safe

Jedním z mnoha produktů společnosti INTERTECH plus s.r.o. je dopadová plocha pro dětská hřiště s ...
Zobrazit víc ...
Deformačně separační pás CONIRAP bestr

Deformačně separační pás CONIRAP bestr

Deformačně separační pás (DSP) CONIRAP bestr je kompozitní stavební materiál určený pro pružnou separaci nosného ...
Zobrazit víc ...
Desky na bázi dřeva

Desky na bázi dřeva

Pří výrobě desek na bázi dřeva je možné použít dřevěný recyklát pocházející z výroby panelů, montovaných ...
Zobrazit víc ...
Kamenivo do betonu

Kamenivo do betonu

Recyklované kamenivo pocházející ze stavebního a demoličního odpadu. Může obsahovat pouze betonový recyklát o složení ...
Zobrazit víc ...
Kamenivo pro malty

Kamenivo pro malty

Při použití recyklovaného kameniva jako kameniva pro malty se musí postupovat opatrně. Musí splňovat všechny ...
Zobrazit víc ...
Kamenivo pro násypy a obsypy inženýrských sítí.

Kamenivo pro násypy a obsypy inženýrských sítí.

Recyklované kamenivo pocházející ze stavebního a demoličního odpadu. Může obsahovat betonový a směsný recyklát. Musí ...
Zobrazit víc ...
Loading...