Recyklujme stavby!

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin

Recyklujme stavby!

Certifikace a normy

Pro účely katalogu Recyklujme stavby! byl zpracován přehled norem a zkušebních postupů platných v České republice. Uvádíme zde normy a zkušební postupy, podle kterých se specifikují vlastnosti výrobků a materiálů, a ve kterých je potenciál využití druhotných surovin dle příkladů dobré praxe se zahraničím. Dále uvádíme normy a zkušební postupy, ve kterých jsou stanoveny požadavky na využití recyklovaných materiálů ve stavebnictví.

 


Přehled veškerých legislativních předpisů spolu s normami a technickými předpisy z tohoto katalogu najdete v celkovém přehledu.


Podrobně je postup uvádění stavebních výrobků na trh podle CPR s označením CE popsán na stránkách ÚNMZ.

Pokud se jedná o stanovený stavební výrobek, pro který neexistuje harmonizovaná norma a výrobce nepožádá o vydání ETA, postupuje se podle nařízení vlády č .163/2002 Sb., v platném znění. Podrobný postup je popsán na stránkách ÚNMZ.