Dejme stavebním
materiálům
druhou
šanci

Recyklujme stavby – váš online průvodce světem recyklace budov a katalog výrobků s obsahem druhotných surovin

Poslat výrobek do katalogu

Dejme stavebním
materiálům
druhou
šanci

Recyklujme stavby – váš online průvodce světem recyklace budov a katalog výrobků s obsahem druhotných surovin

Jaké jsou možnosti využití recyklovaných výrobků ve stavbě?

Jakým způsobem probíhá demolice a následná recyklace budov?

Jak zapracovat využití recyklátu do podmínek pro veřejnou zakázku?

Věděli jste, že…

Věděli jste, že…

… stavební a demoliční odpad tvoří 25-30 % veškerého odpadu produkovaného v EU?

A přitom míra recyklace se mezi jednotlivými státy pohybuje mezi 10 a 90 %. Proto je cílem Evropské komise zvýšit podíl recyklovaných a znovuvyužitých odpadů alespoň na 70 %. Jedná se tak o zásadní opatření pro implementaci cirkulární ekonomiky v Evropě.

Využíváním stavebního a demoličního odpadu:

Využíváním stavebního a demoličního odpadu:

Předcházíme skládkování a tedy snižujeme na to určené náklady

Plně využíváme potenciál materiálu a umožnujeme jeho zhodnocení

Šetříme primární zdroje nerostných surovin

Šetříme energii na získání nových surovin

Snižujeme zátěž životního prostředí

Na planetě je omezené množství surovin.

Na planetě je omezené množství surovin.

Při jejich spotřebě je nutné se zamyslet nejen nad jejich množstvím, ale i nad jejich kvalitou. Používáním recyklovaných surovin, chráníme kvalitnější primární suroviny, které pak mohou být použity na místě, kde jsou nenahraditelné. Tak využijeme maximálně jejich materiálový potenciál. Proto platí, že pokud existuje taková možnost, jak znovupoužít materiál nebo výrobek aniž by došlo ke zhoršení jeho kvality, měla by mít přednost před ostatními řešeními.

V případě, že úprava odpadních materiálů a výrobků vede k jejich opětovnému použití bez snížení úrovně jejich využití, jsou tyto procesy označeny jako Upcycling. Opakem jsou procesy opětovného zpracování, při kterých dojde ke snížení kvality produktu. Tyto procesy snižující znovupoužitelnost výrobku a materiálu označujeme jako Downcycling.

Sledujte novinky na síti LinkedIn

Sledujte novinky na síti LinkedIn