GDPR

Správcem osobních údajů je UCEEB ČVUT, sídlem České vysoké učení technické v Praze – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad (dále jen „správce“).

Vaše osobní informace a identifikátory (například e-mailová adresa, identifikační číslo, uživatelské jméno) spojené s těmito informaci jsou používány výhradně za účely analýzy návštěvnosti, identifikace uživatele na webu pro přihlášené uživatele a pro zasálání newsletterů a organizačních e-mailů.

Správce nemá jmenovaného pověřence pro práci s těmito údaji. Pro kontakt se správcem můžete použít následující e-mail: example@example.org.

Mezi shromažďované osobní údaje patří:

  • Uživatelské jméno
  • Identifikační číslo
  • E-mailová adresa
  • IP adresa
  • Souhlas s cookies/GPDR zásadami

V případě dotazů, nejasností či žádosti o vymazání osobních údajů kontaktujte správce pomocí e-mailové adresy nebo písemně poštou na udanou adresu.

Vyhrazujeme si právo na změnu těchto zásad.