Recyklační akademie 2024

Recyklační akademie pro Vás byla připravena týmem UCEEB s kolegy z praxe a je pro všechny zájemce o téma cirkulárního stavebnictví a předdemoličních auditů. Kurz je cílený především na zástupce recyklačních, demoličních a stavebních firem, ale i na další zástupce sektoru stavebnictví.  

Cena 1500 CZK bez DPH za celou akademii (všechny 4 dny)

Registrace: zde

DEN 1. – Budova jako zdroj druhotných surovin

Místo: UCEEB ČVUT, Buštěhrad  

Datum: 17.5. 2024 (pátek)  

Čas: 9:30 – 14:00   

Během tohoto dne Recyklační akademie se absolventi naučí vnímat budovy jako materiálové banky, tedy to, jakou hodnotu a potenciál mají suroviny/materiály, které se v budově nachází a na základě příkladů z praxe se dozví, jak lze suroviny z budovy získat.   

Harmonogram:   

BLOK 1 – 9:30 – 11:30   

9:30 – 9:40 Přivítání, představení Recyklační akademie a představení všech účastníků  

9:40 – 10:10 Úvod do cirkulární ekonomiky ve stavebnictví a přehled základních cílů (Jan Pešta, UCEEB)  

10:20 – 10:50 Materiálový katastr – kde získat odpad (Barbora Vlasatá, UCEEB)   

11:00 – 11:30 Před-demoliční audit – (Tereza Pavlů, UCEEB)  

11:30 – 12:00 Oběd (drobné občerstvení zajištěno UCEEBem)  

BLOK 2 – 12:00 – 14:00  

12:00 – 12:30 Metoda selektivní demolice, strojní demontáž (Jan Otýs, AZS98 s.r.o.)  

12:40 – 13:10 Příklad z praxe, případová studie – Merkurie (Eva Nykodymová, Skanska)   

13:20 – 13:50 Cirkulární design v praxi, porovnání českých a zahraničních projektů (Petr Šuma, Boele)  

13:50 – 14:00 Závěrečná diskuse, shrnutí  

DEN 2. – Cirkulární design budov: strategie a nástroje  

Místo: UCEEB, Buštěhrad  

Datum: 24.5. 2024 (pátek)  

Čas: 9:30 – 14:00  

Absolvent se dozví, jak využít cirkulární principy při návrhu budov. Seznámí se s nástroji, které lze využít pro hodnocení cirkularity. Seznámí se se základními výrobky s obsahem recyklátu.  

Harmonogram:  

BLOK 1 – 9:30 – 11:30  

9:30 – 10:00 Cirkulární design budovy (Jan Pešta, UCEEB)  

10:10 – 10:40 Příklady z praxe, případová studie – (Tereza Pavlů, UCEEB

10:50 – 11:20 Cirkulární stavebnictví z pohledu investora – (Karel Fronk, KKCG)  

11:30 – 12:00  Oběd (drobné občerstvení zajištěno UCEEBem)  

BLOK 2 – 12:00 – 14.00   

12:00 – 12:45 Výrobky a materiály s obsahem druhotných surovin (Tereza Pavlů, UCEEB)  

13:00 – 13:50 Exkurze po UCEEBu – ukázka laboratoří (Tereza Pavlů, UCEEB)  

13:50 – 14:00 Závěrečná diskuse, shrnutí  

DEN 3. – Návštěva Recyklačního střediska   

Absolvent se seznámí s praktickou stránkou recyklace materiálů a s klíčovými postupy pro správnou recyklaci. Bude mít představu o tom, za jakých podmínek je ekonomicky výhodné přijímat odpad pro recyklaci (vzdálenost, kvalita apod.) i to, jaká je poptávka po recyklovaných surovinách a co ji ovlivňuje.  

Místo: Recyklační centrum – Plzeň Valcha (Ondřej Moflár & Dávid Samko, AZS Recyklace odpadu s.r.o.)   

Datum: 7.6. 2024 (pátek)  

Čas: 9:30 – 12:30   

  • Jak vypadá ideálně proces spolupráce mezi demolicí stavby a recyklací?  
  • Jak omezit množství nerecyklovatelného odpadu, pokud existuje – jaký je podíl?  
  • Jaké jsou nároky na provoz recyklačního centra?  
  • Jak funguje provoz betonárky?  

DEN 4. – Zero waste & zero carbonstavebnictví 

Místo: UCEEB, Buštěhrad  

Datum: 14.6.2024 (pátek)  

Čas: 9:30 – 14:00  

Absolvent se seznámí s dalšími souvislostmi v návaznosti na využívání odpadu ze staveb z pohledu odpadáře i státu. V tomto bloku se budeme věnovat evropské legislativě, (EU taxonomie, ESG, GHG). Podíváme se na to, jaké jsou vyhlídky v oblasti nakládání s SDO do budoucna.  

Harmonogram

BLOK 1 – 9:30 – 11:30   

9:30 – 10:00 Cirkulární ekonomika jako nástroj dekarbonizace stavebnictví (Jan Pešta, UCEEB)  

10:10 – 10:40 Cirkulární indikátory v LEED, BREEAM, SBToolCZ (Nika Trubina, UCEEB)   

10:50 – 11:20 Recyklace odpadního dřeva z demolic staveb – příklady z praxe (Rostislav Habán, KRONOSPAN CR, spol. s r.o.)

11:30 – 12:00Oběd (drobné občerstvení zajištěno UCEEBem)  

BLOK 2 – 12:00 – 14.00   

12:00 – 12:30 Odpady z pohledu MPO, postup odpad-neodpad (Vladimír Macourek, Ministerstvo průmyslu a obchodu)  

12:45 – 13:30 Tipy z praxe v oblasti odpadové legislativy SDO (Vojtěch Pilnáček, 4-Envi)  

13:40 – 14:00 Závěrečné shrnutí &  předání certifikátů o absolvování


Uveřejněno