Rubrika: Kamenivo do dopravních a vodohospodářských staveb

 • ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože

  ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože

  Plný text | Náhled Tato evropská norma určuje vlastnosti kameniva, získaného úpravou přírodního nebo umělého materiálu nebo recyklací drceného nestmeleného kameniva pro použití na stavbu železniční tratě NP. Pro účely této normy je toto kamenivo nazýváno jako kamenivo pro kolejové lože. Je uvedeno hodnocení shody výrobků s touto evropskou normou. POZNÁMKA Požadavky v této evropské normě jsou…

 • ČSN EN 13383-2 Kámen pro vodní stavby – Část 2: Zkušební metody

  ČSN EN 13383-2 Kámen pro vodní stavby – Část 2: Zkušební metody

  Plný text | Náhled Tato evropská norma určuje odběr vzorků a zkušební metody pro přírodní, umělé i recyklované kamenivo pro použití jako kámen pro vodní stavby. Tato norma stanovuje referenční metody, které se mají použít pro zkoušky typu a v případech sporu, když byla použita alternativní metoda. V jiných případech, konkrétně při kontrole řízení výroby, se smí…

 • ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace

  ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace

  Plný text | Náhled Tato evropská norma určuje vlastnosti kameniva, získaného úpravou přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu a směsi těchto kameniv pro použití jako kámen pro vodní stavby. Norma slouží k hodnocení shody výrobků s touto evropskou normou. POZNÁMKA 1 Požadavky v této evropské normě jsou založeny na zkušenostech s používanými druhy kamene pro vodní stavby. Pokud…

 • ČSN EN 13055 Pórovité kamenivo

  ČSN EN 13055 Pórovité kamenivo

  Plný text | Náhled Tato evropská norma určuje vlastnosti pórovitého kameniva (LWA), a z něho pocházejících filerů, získaného zpracováním přírodních nebo umělých materiálů a směsí tohoto kameniva pro použití do betonu, malty a injektážní malty, do asfaltových směsí a povrchových úprav a do nestmelených a hydraulicky stmelených směsí. Tato norma se vztahuje na pórovité kamenivo nerostného původu…

 • ČSN EN 13242 +A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

  ČSN EN 13242 +A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

  Plný text | Náhled Tato evropská norma určuje vlastnosti kameniva, získaného zpracováním přírodních, umělých nebo recyklovaných materiálů pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace. Je uvedeno hodnocení shody výrobků s touto evropskou normou. POZNÁMKA 1 Kamenivo používané v konstrukcích má vyhovovat všem požadavkům této evropské normy. Mandát M/125 „Kamenivo“ zahrnuje…

 • ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

  ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

  Plný text | Náhled Tato evropská norma stanovuje vlastnosti kameniva a fileru, získaného zpracováním přírodních, umělých, nebo recyklovaných materiálů pro použití v asfaltových směsích a povrchových vrstvách pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch. Předmětem této normy není použití vybouraných asfaltových směsí. Norma slouží k hodnocení shody výrobků s touto evropskou normou. Poznámka 1 Požadavky této evropské…