Rubrika: Beton a betonové prefabrikáty

 • ČSN EN 14991 Betonové prefabrikáty – Základové prvky

  ČSN EN 14991 Betonové prefabrikáty – Základové prvky

  Plný text |Náhled Tato evropská norma se zabývá požadavky a základními funkčními kritérii a tam, kde to připadá v úvahu, určuje minimální hodnoty pro prefabrikované základové prvky (sloupy se zabudovanými základovými prvky, patky s prohlubněmi, kalichy) vyrobené z obyčejného železobetonu, které se používají pro nosné části budov navržené podle EN 1992-1-1. Tato evropská norma uvádí terminologii,…

 • ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

  ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

  Plný text | Náhled Tato evropská norma určuje požadavky, základní funkční kriteria a hodnocení shody pro nevyztužené, železobetonové a předpjaté betonové prefabrikáty vyrobené z lehkého, obyčejného a těžkého betonu v souladu s EN 206-1 bez významného obsahu vzduchových dutin nad rámec plánovaného provzdušnění. Norma se vztahuje i na beton obsahující vlákna (ocelová, polymerová nebo jiná) pro jiné…

 • ČSN EN 14487-1 Stříkaný beton – Část 1: Definice, specifikace a shoda

  ČSN EN 14487-1 Stříkaný beton – Část 1: Definice, specifikace a shoda

  Plný text | Náhled Tato evropská norma platí pro stříkaný beton používaný pro opravu a modernizaci konstrukcí, pro nové konstrukce a zpevňování terénu. Tato evropská norma obsahuje: klasifikaci, týkající se konzistence mokré směsi; stupně vlivu prostředí; mladý beton, ztvrdlý beton a beton vyztužený vlákny; požadavky na výchozí materiály, na složení směsi a na základní směs, na čerstvý…

 • ČSN P 73 2450 Vláknobeton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

  ČSN P 73 2450 Vláknobeton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

  Plný text | Náhled Tato předběžná technická norma platí pro vláknobetony určené pro konstrukce betonované na staveništi nebo ve výrobně betonových výrobků. Vláknobeton může být vyráběn na staveništi, vyráběn v betonárně a dodáván jako transportbeton, nebo vyráběn ve výrobně betonových výrobků, a to výhradně a na strojním zařízení určeném pro výrobu betonu. Tato technická norma platí pro…

 • ČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace

  ČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace

  Plný text | Náhled Tato česká technická norma uvádí doplňující informace pro použití ČSN EN 206 v České republice ve smyslu ČSN EN 206, článek 3.1.1.12 dokumentu platného v místě použití betonu, mj. v návaznosti na požadavky pro provádění betonových konstrukcí vyplývající z ČSN EN 13670.

 • ČSN EN 206 + A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

  ČSN EN 206 + A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

  Plný text | Náhled Tato evropská norma platí pro betony pro konstrukce betonované na staveništi, montované konstrukce a pro prefabrikovanékonstrukčnídílce pozemních a inženýrských staveb. Beton podle této evropské normy může být: obyčejný beton, těžký beton alehkýbeton; vyráběný na staveništi, transportbeton nebo beton vyráběný ve výrobně pro prefabrikované betonové výrobky; zhutňovaný nebo samozhutnitelný, neobsahující vzduchové póry jiné než záměrně vytvořené.…