Rubrika: Sádra a sádrokartonové desky

  • ČSN EN 13279-1 Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky – Část 1: Definice a požadavky

    Plný text | Náhled Tato evropská norma uvádí vlastnosti a požadavky na práškové výrobky určené pro stavební účely, jejichž základní složkou je sádrové pojivo. Tato evropská norma zahrnuje předem umísené stavební malty pro vnitřní omítání zdí a stropů, kde se aplikují jako pohledový materiál vhodný k výzdobě. Aby tyto výrobky vyhověly požadavkům na jejich použití, mají speciální…

  • ČSN EN 520+A1 Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

    ČSN EN 520+A1 Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

    Plný text | Náhled Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na sádrokartonové desky, které jsou použity při stavebních konstrukcích, včetně sádrokartonových desek určených k použití následných výrobních postupů sloužících k jejich úpravě. Zahrnuty jsou též desky navržené k použití při jiných plošných dekoracích nebo pro nanesení sádrových omítek. Tato norma popisuje následující vlastnosti výrobku: reakce na…