Co je dekonstrukce či selektivní demolice a jak se liší od standartní demolice?

Dekonstrukce či selektivní demolice je postup odstranění stavby, kdy jsou jednotlivé konstrukční prvky či výrobky postupně rozebírány a tříděny do oddělených kontejnerů či big-bagů. Nejprve bývá budova vyklizena od vybavení a zařizovacích předmětů, následně přijdou na řadu výplně otvorů, rozebíratelné příčky, podlahové krytiny, krovy apod. V dalším kroku je pak strojově odstraněn kontaktní zateplovací systém. V případě kompletního odstrojení stavby, kdy zůstanou převážně nosné konstrukce může dojít ke strojové demolici stavby. V případě nosných konstrukcí ze železobetonu je možné v místě pomocí hydraulických demoličních vydrcovacích nůžek odseparovat výztuž z betonu. Tu je pak možné odděleně zpracovat s ostatním kovovým odpadem. Tímto postupem ke následně umožněno maximální využití materiálů, výrobků či celých konstrukčních prvků demontované stavby.

Tradiční demolice zahrnovala pouze vyklizení objektu a následnou strojovou demolici. Toto řešení vede k nemožnosti využití jednotlivých materiálů a výrobku. Tato směs materiálů je pak považována za odpad a končí na skládkách.


Uveřejněno