Co je předdemoliční audit?

Audity před demolicí a před rekonstrukcí poskytují stavebníkům nezávislé poradenství o produktech a materiálech, které lze znovu použít nebo recyklovat. Audit obsahuje souhrn materiálů a odhad jejich množství a návrhem jak s ním dále nakládat. Vzhledem k dopadům spojeným s dopravou, je vždy lepší maximum odpadu zpracovat v místě a využít pro novou stavbu, popřípadě rekonstrukci. Dalším krokem je pak využití v blízkosti místa demolice. Až v posledním kroku by mělo dojít o odvozu ke zpracování odpadu. Předdemoliční audit by měl dále obsahovat jaké legislativní či normové požadavky musí materiály či produkty splnit, aby bylo možné je využít. Předdemoliční audit dále doporučuje postup dekonstrukce stavby, tak aby bylo dosaženo maximální využitelnosti materiálů a výrobků.


Uveřejněno