Jaké materiály je možné zpracovat v místě demolice?

Pro maximální využití materiálů a výrobků v místě demolice je předdemoliční audit, která určuje, jaké materiály, výrobky je možné při dekonstrukci/selektivní demolici získat.

Nejlepší je využít celé konstrukční prvky (například stropní panely, nosníky apod.) popřípadě výrobky (LOP, výplně otvorů apod.), je však třeba ověřit, zda je možné z pohledu legislativy či požadavků projektové dokumentace, proto je vždy dobré možnosti znovuvyužití zapracovat již ve tvorbě projektové dokumentace nové stavby.

Další možností je recyklace v místě. Toto se týká především odpadních betonů a sutí. Tyto materiály je možné použít například pro úpravu terénu či zasypávání, pak se řídí požadavky Vyhlášky č. 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. V tomto případě je třeba v místě stavby vybudovat mobilní recyklační linku, pro úpravu suťového recyklátu. Popřípadě je možné v místě stavby vybudovat mobilní betonárnu a využít nejlépe betonový recyklát pro betonáž například základových konstrukcí. V tomto případě je nutné se řídit požadavky normy ČSN EN 206 + A2, popřípadě systémem řízení výroby podle stavebně technického osvědčení.

Příkladem využití betonového recyklátu neboli recyklovaného betonového kameniva jsou dopravní liniové stavby, kdy se tento materiál zpracuje přímo v místě demolice a využije se pro stavbu nové konstrukce.


Uveřejněno