Proč je dobré si nechat zpracovat předdemoliční audit?

Předdemoliční audit by měl předcházet vzniku odpadů. Ke zpracovatelům odpadů by se měl dostat pouze ten materiál, který není možné využít v místě či blízkém okolí demolice. Jako jeden z nejlepších přístupů se jeví, zohlednit výsledky předdemoličního auditu v projektové dokumentaci stavby, která vzniká v místě demolice. Toto řešení vede k úspoře prostředků, které jsou vynaloženy na dopravu a zpracování odpadu a nákladů na pořízení a dopravu primárních surovin a nových výrobků.


Uveřejněno