Zhorší se vlastnosti betonu, když se přírodní kamenivo nahradí recyklovaným betonovým kamenivem?

Ano, ale záleží na kvalitě recyklovaného kameniva a na míře náhrady. Při využití kvalitního recyklovaného kameniva pocházejícího ze selektivní demolice, které splňuje požadavky na kamenivo do betonu dle ČSN EN 12620 + A1, a náhradě do 30% hrubé frakce, jak umožňuje norma ČSN EN 206 + A2, nedochází k zásadnímu zhoršení vlastností betonu.

Při vyšších náhradách hrubé frakce, je vždy třeba postupovat dle případného systému řízení výroby podle stavebně technického osvědčení, které si výrobci betonu musí opatřit. To samé platí při využití jemné frakce recyklovaného kameniva, tj. do 4 mm či recyklovaného kameniva obsahující i např. cihly, jejichž využití normou umožněno není. V tomto případě je nutné očekávat ovlivnění vlastností a výrobce pak zodpovídá za jeho vlastnosti.


Uveřejněno