Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k nakládání s odpadním stavebním polystyrenem

Stažení

Přestože toto sdělení odkazuje na již neplatný zákon o odpadech a jeho prováděcí právní předpisy, obecná doporučení v nich uvedená jsou stále platná.

Toto sdělení se věnuje zamezení výskytu a rozšíření látky hexabromcyklodekan (HBCDD), která bývala používána v polystyrenu jako zpomalovač hoření. V současné době je uvádění polystyrenu typu XPS s obsahem HBCDD na trh zakázáno a to od 22. 6. 2016. Tento zákaz se však netýká desek z EPS. Na trhu tak stále mohou být EPS desky, které jako zpomalovač hoření HBCDD obsahují, ať už od evropských výrobců nebo případně dovezené ze států mimo EU. Takovéto používání HBCDD v EPS deskách evropských výrobců je již výrazně regulováno legislativou EU, která umožňuje používat HBCDD při výrobě EPS jen určitým autorizovaným výrobcům. Tito výrobci mají povinnost označovat výrobky s HBCDD tak, aby byla přítomnost HBCDD ve výrobku rozpoznatelná během jeho celého životního cyklu.


Uveřejněno