Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic 2008/98/EC

Stažení | Plné znění

Tato směrnice stanovuje základní pojmy ohledně odpadů a jak s odpady zacházet šetrně, aby nebylo poškozeno životní prostředí. V článku 11.2 se píše, že je cílem:

zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace odpadů a jiných druhů materiálového využití.


Uveřejněno