Vyhláška č. 163/2012 Sb. o zásadách správné laboratorní praxe

Stažení | Plné znění

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje
 
a) zásady správné laboratorní praxe (dále jen „zásady“),
 
b) průběh vstupní a periodické kontroly a auditu studie,
 
c) rozsah informací, které mají být poskytnuty při vstupní a periodické kontrole a auditu studie,
 
d) náležitosti zprávy o průběhu vstupní a periodické kontroly a auditu studie,
 
e) vzor osvědčení.


Uveřejněno