Vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (ZRUŠENO)

Stažení | Plné znění

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a upravuje
a) obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
c) obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
d) kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
e) obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
f) obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů (dále jen „osvědčení“),
g) obsah sdělení o přítomnosti nebezpečných vlastností v hodnoceném odpadu (dále jen „sdělení“).


Uveřejněno