Vyhláška č. 99/1992 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech

Stažení | Plné znění

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje bližší podrobnosti pro zřizování, provoz, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech (dále jen „úložiště“) jako zvláštního zásahu do zemské kůry.


Uveřejněno