Zákon č. 542/2020 Sb. Zákon o výrobcích s ukončenou životností

Stažení | Plné znění

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje

a) pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků,

b) práva a povinnosti výrobců při uvedení vybraných výrobků na trh,

c) práva a povinnosti osob při nakládání s výrobky s ukončenou životností a

d) působnost správních orgánů v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků a v oblasti nakládání s výrobky s ukončenou životností.

Tento zákon se vztahuje na vybrané výrobky bez ohledu na to, zda jsou na trh uváděny samostatně nebo jako součást či příslušenství jiných výrobků, od jejich výroby a uvedení na trh až po zpracování odpadu z nich vzniklého. Vybraným výrobkem se rozumí elektrozařízení, baterie nebo akumulátor, pneumatika nebo vozidlo.


Uveřejněno