Energosádrovec

V následující tabulce je specifikován energosádrovec, který vzniká jako vedlejší produkt při odsířením spalin metodou mokré vápencové vypírky při výrobě elektrické energie spalováním uhlí. Enegrosádrovec se již řadu let běžně používají například při výrobě výrobků ze sádry či výrobě cementu. V tabulce jsou dále ukázány možné způsoby využití a hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy spojené s certifikací uvedených výrobků do konstrukcí pozemních staveb.Pozn.: U energosádrovce hrozní nedostatek materiálu v případě, že budou uzavřeny tepelné elektrárny.

SpecifikaceEnergosádrovec – produkt technologie mokré vápencové vypírky spalin)
VyužitíVýrobky ze sádry – sádrové omítky a malty, sádrokartonové a sádrovláknité desky Výroba cementu
Možné problémy spojené s recyklacíPřísné požadavky na kvalitu při využití do sádrokartonových desek V budoucnu možná nedostupnosti
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
Výrobky ze sádryLité sádrové výrobky vyztužené vláknyProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 4 ČSN EN 138151)
Sádrové tvárniceProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 3 , 4ČSN EN 128591) ČSN EN 128601)
Sádrové desky vyztužené vláknyProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 3 , 4ČSN EN 15283-1+A11) ČSN EN 15283-2+A11)
Sádrokartonová deskaProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 3 , 4ČSN EN 520+A11)
Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítkyProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 3 , 4ČSN EN 13279-11)
CementCementProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1+ČSN EN 197-1 ed. 21) ČSN EN 14216 ed. 21) ČSN EN 413-11)
1 ) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování