Kovy pro dopravní stavby

V následující tabulce jsou specifikovány materiály na bázi kovů z průmyslu, strojírenství a z obalů. Tyto materiály jsou cennou komoditou a končí většinou ve sběrných surovinách kde se vykupují, dále třídí a jsou poskytnuty zpracovatelům kovů k dalšímu využití. V tabulce jsou dále ukázány možné způsoby využití jednotlivých druhů kovů, hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy spojené s certifikací uvedených výrobků do konstrukcí dopravních staveb.

SpecifikaceKovů ze zpracovatelského průmyslu, kovových částí strojů, přístrojů a zařízení a kovových obalů
VyužitíRecyklace kovů, pro výrobků nových kovových prvků.
Možné problémy spojené s recyklacíKomplikací může být nedostatečné oddělení jednotlivých materiálů. V případě různorodých slitin, je třeba dbát na jejich oddělení.
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. Další podmínky jsou upraveny v Nařízení Rady (EU) č. 333/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, Nařízení Komise (EU) č. 715/2013 ze dne 25. července 2013, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy měděný šrot přestává být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES. 3/2021 Sb.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
Konstrukční kovové výrobky a doplňkyHliník a slitiny hliníku – Stavební výrobky pro stavbyProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2 +ČSN EN 150881)
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelíProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2 +ČSN EN 100251)
Korozivzdorné oceliProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2 +ČSN EN 10088-41) ČSN EN 10088-51)
Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelíProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2 +ČSN EN 10210-11)
Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studenaProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2 +ČSN EN 10219-11)