Nábytkářské dřevo a výrobky ze dřeva

V následující tabulce jsou specifikovány materiály na bázi dřeva. Dřevo použitelné do stavebních výrobků může pocházet z nábytku či dřevozpracovatelského průmyslu. V tabulce jsou dále ukázány možné způsoby využití odpadního dřeva, hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy spojené s certifikací uvedených výrobků do konstrukcí pozemních staveb.

SpecifikaceNábytkářské dřevo, dřevozpracovatelský průmysl
VyužitíVýroba dřevovláknitých desek a izolací
Možné problémy spojené s recyklacíMohou obsahovat nebezpečné látky (lepidla, laky,)
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictvíDesky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictvíProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,2 +,3 a 4 ČSN EN 13986 +A11)
Tepelněizolační výrobky pro budovyPrůmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4 EN 13168+A11)
Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4 EN 13171+A11)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování