Papír

V následující tabulce jsou specifikovány možnosti použití recyklovaného papíru jako vstupní suroviny pro stavební výrobky. V tabulkách jsou dále ukázány možné způsoby využití papíru ve stavebních výrobcích, hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy spojené s certifikací uvedených výrobků do konstrukcí pozemních staveb.

SpecifikaceRecyklovaný papír z komunálního odpadu
VyužitíFoukaná celulóza – tepelné a akustické izolace Vlákna z recyklovaného papíru – výztuž
Možné problémy spojené s recyklacíDostatečné třídění
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. Další podmínky jsou navrženy v návrhu Nařízení Rady, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy sběrový papír přestává být odpadem ve smyslu čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/98/ES o odpadech.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
Tepelně izolační výrobkyVýrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4 ČSN EN 15101-1+A14) ČSN EN 15101-24) EAD 040138-01-12011)
Výrobky ze sádrySádrové desky vyztužené vláknyProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 3, 4ČSN EN 15283-2 +A11)