Plastové stavební výrobky

V následující tabulce je specifikováno využití materiálů pocházejících z plastových stavebních výrobků. Z pravidla se jedná o kanalizační a vodovodní trubky, podlahové a stropní krytiny. Při dostatečném oddělení plastů ze stavebního a demoličního odpadu jsou jednotlivé druhy plastů od sebe odděleny a použity pro výrobu nových plastových výrobků. Při nedostatečném oddělení různých druhů plastů dochází k jejich energetickému využití.

Specifikace Plastové stavební výrobky
Možné problémy spojené s recyklací Komplikací může být nedostatečné oddělení jednotlivých materiálů. Kanalizační potrubí může být kontaminováno především zeminou, podlahové prvky pak ostatními stavebními a demoličními odpady.
Produktová řada Výrobek Hodnotící systém Technické normy, technické návody a legislativní předpisy
Výrobky pro stokové sítě a kanalizační přípojky vně a uvnitř budov (trouby, tvarovky, těsnění a ostatní stavební dílce) Plastové výrobky (PVC-U, PE, PP, SAN+PVC, ABS) Prohlášení o shodě ČSN EN 1401-12)
Panely, obkladové desky, prvky a profily, fasádní obklady, zavěšené podhledy, závěsné kostry, krytiny v rolích a šindele Profily z PVC-U a PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4 ČSN EN 13245-21)
2) Neharmonizované evropské výrobkové normy

Výrobky pro stokové sítě a kanalizační přípojky vně a uvnitř budov (trouby, tvarovky, těsnění a ostatní stavební dílce) (Plastové výrobky (PVC-U, PE, PP, SAN+PVC, ABS) (07_07_02); Systémy pro renovaci „Close-fit“ trubky PE, PVC (07_07_08)., Systémy pro renovaci – trubky korugované z PE, PVC (07_07_10), Systémy pro renovaci- trubky z PVC-U spirálově vinuté 07_07_11)), na které se nevztahuje ověřováním stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ve znění pozdějších změn a shoda se posuzuje podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. se při posuzování shody postupuje dle Technických návodů.