Plasty

V následujících tabulkách jsou specifikovány druhy plastů, které je možné použít jako vstupní surovinu pro stavební výrobky. Jednotlivé druhy plastů se používají ve výrobě stavebních výrobků jako vstupní surovina například pro výrobu plotovek, obkladů teras, podlahových krytin, folií a dalších. V tabulkách jsou dále ukázány možné způsoby využití jednotlivých druhů plastů a hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy spojené s certifikací uvedených výrobků do konstrukcí pozemních staveb.

Specifikace

Recyklované PVC

Využití

Podlahy z recyklovaného PVC

Tvrdá pěna z recyklovaného PVC

Folie z měkčeného PVC

Možné problémy spojené s recyklací

Dostatečné třídění PVC.

Rizika pro lidské zdraví a životní prostředí

Obecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb.

Nejdůležitější charakteristiky a přidružené metody zkoušení pro posouzení PVC recyklátů určených pro použití v polotovarech a hotových výrobcích jsou uvedeny v normě ČSN EN 15 346.

Produktová řada

Výrobek

Hodnotící systém

Technické normy a legislativní předpisy

Podlahoviny

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny

Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4 

ČSN EN 140411), 2)

Povrchy pro sportoviště – Halové povrchy pro víceúčelové použití – Halové povrchy pro víceúčelové použití

Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 a 3

ČSN EN 149041)

Vnitřní a vnější úpravy stěn a stropů

Profily z PVC-U a PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů;

Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4 

ČSN EN 13245-21)

Hydroizolační pásy a fólie

Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě

Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,2+, 3 a 4 

ČSN EN 13967 ed. 21)*)

ČSN EN 13967+A12)

1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování

*) Zatím harmonizovaná, zrušená ke dni 30.9.2021

2) Zatím neharmonizované evropské výrobkové normy ke dni 30.9.2021

Specifikace Recyklované PVC
Využití Podlahy z recyklovaného PVC Tvrdá pěna z recyklovaného PVC Folie z měkčeného PVC
Možné problémy spojené s recyklací Dostatečné třídění PVC.
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředí Obecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. Nejdůležitější charakteristiky a přidružené metody zkoušení pro posouzení PVC recyklátů určených pro použití v polotovarech a hotových výrobcích jsou uvedeny v normě ČSN EN 15 346.
Produktová řada Výrobek Hodnotící systém Technické normy a legislativní předpisy
Podlahoviny Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4  ČSN EN 140411), 2)
Povrchy pro sportoviště – Halové povrchy pro víceúčelové použití – Halové povrchy pro víceúčelové použití Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 a 3 ČSN EN 149041)
Vnitřní a vnější úpravy stěn a stropů Profily z PVC-U a PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů; Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4  ČSN EN 13245-21)
Hydroizolační pásy a fólie Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,2+, 3 a 4  ČSN EN 13967 ed. 21)*) ČSN EN 13967+A12)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
*) Zatím harmonizovaná, zrušená ke dni 30.9.2021
2) Zatím neharmonizované evropské výrobkové normy ke dni 30.9.2021
Specifikace Pěnové polystyreny
Možné problémy spojené s recyklací Největším problémem spojených s recyklací pěnových polystyrénů je obsah nežádoucích látek, které byly používány pří výrobě a které se uvolňují při recyklaci odpadních pěnových polystyrénů. Další komplikací je z pohledu recyklace ke znečistění tepelných izolací lepidly a omítkami (kontaktní zateplovací systémy). Tyto vrstvy je pak nutné při recyklaci oddělit.
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředí Obecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb.
Produktová řada Výrobek Hodnotící systém Technické normy a legislativní předpisy
Tepelně izolační výrobky pro budovy Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4  ČSN EN 13163+A11)*) ČSN EN 13163+A22) ČSN EN 15342
Tepelná a/nebo akustická izolace na bázi pojivem vázaného rozvolněného expandovaného polystyrenu (EPS) Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4  EAD 040635-00-12011)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
*) Zatím harmonizovaná, zrušená ke dni 30.9.2021
2) Zatím neharmonizované evropské výrobkové normy ke dni 30.9.2021
Specifikace Recyklovaný plast
Využití Tvarovky na odvodnění Střešní krytiny
Možné problémy spojené s recyklací Dodržení vzájemného poměru jednotlivých druhů plastů
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředí Obecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. Kritéria pro granule nebo mulče používáné jako výplňový material na hřištích s umělým trávníkem nebo v sypké formě na hřištích nebo sportovištích upravuje Nařízení Komise (EU) 2021/1199 ze dne 20. Července 2021. Obecné bezpečnostní požadavky pro trvale instalovaná zařízení a povrchy veřejného dětského hřiště stanovuje norma ČSN EN 1176 1 ed. 2 na kterou navazuje i metodické doporučení Státního zdravotního ústavu k zajištění a zvýšení ochrany zdraví a bezpečnosti dětí a mládeže – správná praxe bezpečného provozu veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže z roku 2020.
Produktová řada Výrobek Hodnotící systém Technické normy a legislativní předpisy
Výrobky pro kanalizační systémy Prefabrikovaná plastová tvarovka z recyklovaného plastového odpadu určená pro odvodnění z pozemních a inženýrských Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4  EAD 180022-00-07041)
Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky střešní sestavy Ploché a profilované (se vzorem) plastové střešní šablony vyrobené z recyklovaného materiálu pro plně podepřenou skládanou střešní krytinu Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4  EAD 220069-00-04021)
Střešní desky vyrobené ze směsi polypropylenu, vápence a plniv Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4  EAD 220006-00-04021)
Plastové střešní šablony vyrobené z recyklovaného plastu pro samonosnou nebo plně podepřenou skládanou střešní krytinu a obklad vnějších stěn Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4  EAD 220010-01-04021)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
Specifikace Recyklovaný polyester (PE)
Využití Geotextilie
Možné problémy spojené s recyklací Dostatečné třídění PE.
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředí Obecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb.
Produktová řada Výrobek Hodnotící systém Technické normy a legislativní předpisy
Geotextílie Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+  ČSN EN 132491) ČSN EN 132501) ČSN EN 132511) ČSN EN 132521) ČSN EN 132531) ČSN EN 132541) ČSN EN 132551) ČSN EN 132571) ČSN EN 132651)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování