Pneumatiky pro dopravní stavby

V následující tabulce jsou specifikovány možnosti použití recyklovaných pneumatik jako vstupní suroviny pro stavební výrobky. Dále jsou uvedeny komplikace dalšího využití. Na závěr jsou uvedeny možné způsoby využití recyklovaných pneumatik v konstrukcích pozemních staveb. V tabulkách jsou dále ukázány možné způsoby využití odpadních pneumatik, hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy spojené s certifikací uvedených výrobků do konstrukcí dopravních staveb.

SpecifikaceRecyklované pneumatiky – recyklované pryže
VyužitíPříměs do asfaltu Odhlučnění tramvajových a železničních tratí
Možné problémy spojené s recyklacíZajištění zdravotní nezávadnosti výsledných výrobků
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. Další podmínky jsou upraveny v Nařízení Komise (EU) č. 1179/2012 ze dne 10. prosince 2012, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy skleněné střepy přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
Asfalty a asfaltová pojivaSystém specifikace pro polymerem modifikované asfaltyProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ ČSN EN 140231)
Silniční modifikované asfalty – Asfalty modifikované pryžovým granulátemProhlášení o shodě NV 163/2002 Sb.ČSN 65 7222-23)
Přísady na výrobu asfaltuBitumenové granule vyrobené z recyklované bitumenové střešní lepenkyProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ EAD 230012-01-01051)
Hutněné asfaltové vrstvy s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem z pneumatikProhlášení o shodě NV 163/2002 Sb.TP 1483)4) ČSN 73 61213)4)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
3) Určené normy ČSN k NV č. 163/2002 Sb. nebo č. 173/1997 Sb.
4) Platí v případech, kdy se v pojivu aplikuje do 15 %-hm. pryže.