Pneumatiky

V následující tabulce jsou specifikovány možnosti použití starých pneumatik a výrobků z pryže (např. pryžová těsnění, dopravníkové pásy) jako vstupní suroviny pro stavební výrobky. Dále jsou uvedeny hlavní úskalí dalšího využití. Na závěr jsou uvedeny možné způsoby využití recyklovaných pneumatik v konstrukcích pozemních staveb. V tabulkách jsou dále ukázány možné způsoby využití odpadních pneumatik, hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy spojené s certifikací uvedených výrobků do konstrukcí pozemních staveb.

SpecifikaceRecyklované pneumatiky – recyklované pryže
VyužitíPovrhy sportovišť a hřišť Průmyslové podlahy Balkony a terasy Vibroizolace (antivibrační rohože apod.) Bokovnice kolejnic Absorbéry protihlukových stěn Modifikační přísada do asfaltových pojiv Použitelné i jako příměs do betonů
Možné problémy spojené s recyklacíZajištění zdravotní nezávadnosti výsledných výrobků
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. Dále jsou stanoveny maximální limitní koncetrace polyaromatických uhlovodíků (PAU) v příloze XVII Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
Zařízení pro tělocvičny, hřiště a dětské hřištěPovrch dětského hřiště tlumící nárazProhlášení o shodě, NV č. 173/1997 Sb.ČSN EN 11773)
Zařízení a povrch dětského hřištěProhlášení o shodě, NV č. 173/1997 Sb.ČSN EN 1176-1 ed. 23)
Tepelněizolační výrobky, kompozitní izolační sestavy nebo systémyGumová vláknitá rohož používaná pro izolace kročejového hlukuProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 3EAD 040048-01-05021)
PodlahovinyPovrchy pro sportovištěProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 a 3ČSN EN 149041)
Asfaltová pojivaCRMB (crumb rubber modified bitumen)Prohlášení o shodě, NV č. 163/2002 Sb.ČSN 65 7222-23)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
2) Zatím neharmonizované evropské výrobkové normy ke dni 30.9.2021
3) Určené normy ČSN k NV č. 163/2002 Sb. nebo č. 173/1997 Sb.
4) Hlavní podpůrné normy, doplňkové národní normy